สังคมวัยรุ่นไทยวิกฤตยึดค่านิยมทางวัตถุ

พบจิตป่วยแล้ว 62.42 %

 

สังคมวัยรุ่นไทยวิกฤตยึดค่านิยมทางวัตถุ 

         

          “คลินิกเพื่อนวัยทีน” ชี้คนไทยเจอวิกฤตสังคม  วัตถุนิยมครอบงำทำโจ๋ไทยจิตป่วย  พบ62.42 % ครอบครัวไทยแตกแยก  พ่อแม่มือใหม่คิดหนัก เครียดไม่อยากมีลูก คาดปี 2568 คนแก่เพิ่ม 14 ล้าน  แนะ 3 ทางให้รัฐบาลเยียวยาด่วน”ถกประชุมครม.สังคม-ทำดัชนีชี้วัด-ตั้งสถาบันเลียนแบบทีดีอาร์ไอ”

 

          นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าคลินิกเพื่อนวัยทีน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า  ปัจจุบันเยาวชนอยู่ในสังคมที่เน้นเชิงทุนนิยมและวัตถุนิยมมากขึ้น ทำให้สุขภาพจิตแย่ลง ขณะเดียวกันสังคมรากฐาน คือ ครอบครัว ซึ่งเป็นสังคมหน่วยเล็กที่สุด ก็พบว่ามีปัญหามากขึ้น เพราะพ่อ แม่เหนื่อยกับการเลี้ยงลูก  เครียดกับการเรียนของลูกและการสอบแข่งขันต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้พ่อแม่มือใหม่ไม่อยากมีลูก ส่งผลให้ปัจจุบันขนาดของครอบครัวเล็กลง  แต่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึง 7.4 ล้านคน คาดว่าในปี 2568 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 14,400,000 คน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาด้านสังคมที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

          นพ.สุริยเดว  กล่าวว่า  จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ต่อความสุขของครอบครัวไทยพบว่า  62.42 % ครอบครัวไทยต้องเผชิญกับปัญหาทั้งการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เกิดความแตกแยกในครอบครัวครอบครัวไม่อบอุ่น มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่ยึดติดกับค่านิยมทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาคุณภาพของคนในครอบครัว โดยอัตราการจดทะเบียนหย่าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลอัตราการตายของวัยรุ่นในประเทศไทยมาจากสาเหตุ 3 อันดับคือ 1.อุบัติเหตุ มีอัตราการตาย 12 คนต่อวัน หรือ 4,000 คนต่อปี 2.โรคเอดส์  มีการเสียชีวิต 80,000 คนต่อปี และ 3.การฆ่าตัวตาย 600 คนต่อปี หรือ 2 คนต่อวัน

 

          “จากปัญหาดังกล่าวคงต้องรีบแก้ไขโดยใช้องค์ประกอบ 3 เรื่องหลักๆ คือ 1.ควรมีการประชุมครม.ด้านสังคม เหมือนกับที่มีการประชุมครม.เศรษฐกิจ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาด้านสังคมสำคัญน้อยกว่าด้านเศรษฐกิจ 2.ต้องมีดัชนีตัวชี้วัดทางสังคม โดยใช้แนวทางขจัดร้าย ขยายดี และสร้างภูมิคุ้มกัน และ 3.ต้องมีสถาบันวิชาการที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่จะช่วยกระตุ้นและประเมินดัชนีทางด้านสังคม ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับทีดีอาร์ไอ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย”นพ.สุริยเดว กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update:30-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code