สอศ. อวดสิ่งประดิษฐ์ ฝีมือคนพันธุ์อา ปี 51

ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ภาครัฐ-เอกชนพร้อมให้การสนับสนุน

สอศ. อวดสิ่งประดิษฐ์ ฝีมือคนพันธุ์อา ปี 51 

 

(29 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2551 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องเอ็มซีซีฮลอล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2551 เป็นการประกวดครั้งที่ 20 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดประกวด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วมและประเทศชาติ

การประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอประทานกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จำนวน 3 ถ้วย แบ่งออกเป็น ประเภทระดับประถมศึกษา สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประเภทระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 25 ผลงาน แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ ทั้ง 5 ประเภท ๆ ละ 5 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ทั้ง 5 ประเภท ๆ ละ 5 รางวัล และรางวัลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 รางวัล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ นายเฉลียว กล่าว

 

นายเฉลียวกล่าวต่ออีกว่า สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ที่ชนะการแข่งขันในระดับภาค จำนวน 79 ทีม ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทม้าวิ่งเร็ว ในระดับประถมศึกษา และประเภทหุ่นยนต์ร่วมตะลุยลั่นกลองชัย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ในงานยังมีการฝึกอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ โดยเปิดสอนวันละ 10 อาชีพ ตั้งแต่เวลา 10.0020.00 น. โดยมีอาชีพที่น่าสนใจ ได้แก่ กัดกระจก ผลไม้หอม ซ่อมโทรศัพท์มือถือ กุหลาบกระดาษสาวาเลนไทน์ กระเป๋าลดโลกร้อน และกระบุงเงินล้าน เป็นต้น และไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเสริม หรือสนใจประดิษฐ์งานฝีมือด้วยตนเอง เข้าร่วมอบรมระยะสั้นได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว นายเฉลียวกล่าว

 

ด้านนางสาว  น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ  กล่าวว่า นักศึกษาอาชีวะมีประสิทธิภาพในการทำงานหลายๆ ด้านและโครงการนี้เป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆและทำให้ตัวเด็กเองมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงานรวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดผลงานใหม่ๆพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย

 

            นายธีรพงศ์ เพียรจัด นักศึกษา ปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า วิทยาลัยได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบสัญญาณไร้สายขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าในวิทยาลัยเพราะการเชื่อมในแต่ละครั้งจะกินไฟมากและเมื่อนำอุปกรณ์ไปติดตั้งกับเครื่องเชื่อมทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลง 50 % ของค่าไฟในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการประดิษฐ์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ)เพื่อเป็นการฝึกฝนเสริมทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป

 

นายประจักษ์ นะโส นักศึกษา ปวส. 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)เพื่อเป็นการฝึกฝนให้มีแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสิ่งใหม่ๆและสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังเป็นช่วยเหลือสังคมต่อไป พร้อมทั้งเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ตนเองได้และที่สำคัญยังได้มิตรภาพ ความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : นางสาว มณีรัตณ แช่มมณี team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update: 13-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code