สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ

ดึงศิลป์-ดนตรีเป็นสื่อกลางในการปรับทัศนะ

 

 

 สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ

          หวังยกระดับอารมณ์-จิตใจ-สติปัญญา พัฒนาศักยภาพของผู้พิการให้เพิ่มขึ้น ด้านเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการหวังให้คนในสังคมเปิดใจ เข้าใจ และยอมรับในความสามารถของเหล่าผู้พิการ

 

           (20 ธ.ค.) สวนสันติชัยปราการ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน เทศกาลศิลปะดนตรีเปลี่ยนชีวิต 2551: the 2nd change your life by music & arts” festival 2008 เป็นการจัดนิทรรศการแสดงศิลปะดนตรี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและแสดงผลงานของเหล่าผู้พิการ รวมถึงสร้างทัศนะคติที่ถูกต้องในเรื่องของคนพิการให้แก่สังคม โดยใช้ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อกลาง

 

          นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคนที่ 2 สสส. กล่าวว่า ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นภาษาสากล สามารถสื่อสารกับมนุษย์ทั่วโลกได้แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางภาษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่าศิลปะดนตรีเป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิต ช่วยยกระดับอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาให้กับผู้ที่สัมผัสได้

 

           มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีศักยภาพในตนเองมากมาย ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะสามารถค้นหาและนำสิ่งนั้นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างไร โดยเฉพาะกับผู้พิการ หากได้ศึกษาทักษะทางด้านศิลปะดนตรี จะพบว่าสิ่งเหล่านี้สามารถดึงและพัฒนาศักยภาพของตนเองออกมาได้ ช่วยเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง นพ.วิชัย กล่าว

สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ 

          ด้านนายศักดิ์ศิลป์ สิงห์บุรมย์ หัวหน้าเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ กล่าวว่า เทศกาลศิลปะดนตรีเปลี่ยนชีวิต 2551 ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง มุ่งหวังให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นดนตรีหรือสร้างสรรค์งานศิลปะ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาด้านกายภาพ ฟื้นฟูจิตใจของผู้พิการให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นได้

 

           นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการร้องเพลง แต่งเพลง เล่นดนตรีมากขึ้นและยกระดับความสามารถด้านดนตรีของคนพิการ เพื่อให้คนในสังคมได้ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ตระหนักถึงความสามารถของผู้พิการ มีความเข้าใจ และยอมรับผู้พิการมากขึ้น หัวหน้าเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ กล่าว

 

 สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ

สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ

สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ

สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ

สสส.เปิดเวทีแสดงพลังของเหล่าผู้พิการ

 

 

 

 

เรื่องโดย : นางสาวพิจิตรา โล้วิชากรติกุล team content www.thaihealth.or.th

 

 


 

 

update 12-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code