สสส.เปิดค่ายอบรมผู้นำด้านกีฬา ส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกาย

เปิดค่าย “สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์” หลักสูตรผู้นำชุมชนคึกคัก 35 คน จากทั่วประเทศ ร่วมอบรมผู้นำกีฬา ด้าน นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. เผย เป็นโครงการพัฒนาผู้นำกีฬาต่อยอดประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของคนสังคม คาด 3 วันเต็มได้ประโยชน์เพียบ

สสส.เปิดค่ายอบรมผู้นำด้านกีฬา ส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกาย

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม สสส.ค่ายผู้นำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกาย หรือ สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย. 54

โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทร พิมพ์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, นายศุภชัย ตัณฑะสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมกับได้รับให้กับผู้นำเยาวชน 35 คนจากทั่วประเทศร่วมพิธีเปิด ที่ห้องประชุม 211 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กทม. เมื่อ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา

ปธ.แผนส่งเสริมการออกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยได้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีการอบรมผู้นำทางด้านกีฬา เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดให้เยาวชนและประชาชน ได้เกิดแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ภายใต้การผลักดันของ สสส. ทำหน้าที่คัดกรอง ฝึกฝน และพัฒนาบุคคล ที่จะมาเป็นผู้นำเยาวชนด้านกีฬา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่สังคม

“ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการบริหารจัดการค่ายกีฬา เพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่ชุมชนได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ในภาคสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปอีกด้วย” นายวิวัฒน์ กล่าว 

สสส.เปิดค่ายอบรมผู้นำด้านกีฬา ส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกาย

“สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดย สสส. ร่วมกับบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรบค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใส่ใจเรื่องของการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายมากขึ้น พร้อมกับเผยแพร่ไปสู่เยาวชนในภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้นำชุมชนกว่า 150 คน และเยาวชนกว่า 1,500 คน ผ่านการอบรมโครงการ รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสำหรับโปรแกรมการเข้ารอบอบรม “สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์” หลักสูตรผู้นำชุมชน ในวันดังกล่าวผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 35 คน ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “นโยบาย สสส. กับเครือข่ายชุมชน” จาก นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส, “กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” จาก ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์, “กลยุทธ์และการสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬาและสุขภาพเพื่อมวลชน” จาก ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ, “หลักการสร้างสุขภาวะชุมชน” จาก ดร.เกษม นครเขตต์

ส่วนในวันที่ 22 เม.ย. 54 อบรมในหัวข้อเรื่อง การทำงานเป็นทีม-ทำกิจกรรมกลุ่ม, แนวคิดการจัดทำโครงการ, ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์กีฬา สนามราชมังคลากีฬาสถาน, ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และในวันที่ 23 เม.ย. 54 อบรมในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจจิตอาสาเพื่อสังคม จากนั้นจะเป็นการสรุปผลการฝึกอบรม และในภาคบ่ายจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม

“การอบรมผู้นำกีฬาเป็นการต่อยอด เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำประสบการณ์และความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนและพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างพื้นฐานให้ได้มีกิจกรรมกีฬาทั่วประเทศ พร้อมกันนั้น สสส. ได้เปิดให้ผู้ร่วมอบรมได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกีฬา ทั้งในเรื่องแผนงานและงบประมาณ โดย สสส.พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้วยเช่นกัน” นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code