สสส.เตือนคนทำงานระวังสุขภาพ

แนะสังเกตอาการตัวเอง พบต้องรีบป้องกัน

 สสส.เตือนคนทำงานระวังสุขภาพ

 

          น.พ.ชาตรี เจริญศิริ กรรมการแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม หรือสำนักที่ 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ภาวะเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ เพราะคนไทยร้อยละ 50 ที่อยู่ในวัยทำงานล้วนป่วย หรือไม่สบายทางกาย ด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เรื่อง คือ ต้องพบวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเคมี หรือฝุ่น มาจากท่าทางการทำงานที่ทำให้เจ็บป่วย และความเครียด พักผ่อนน้อย เป็นเหตุทำให้ต้องกินยาแก้ปวด

 

          น.พ.ชาตรีแนะนำให้แรงงานดูแลสุขภาพด้วยการป้องกัน วิธีง่ายที่สุดคือให้สังเกตอาการตัวเอง ถ้าทำงานแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานในวันพรุ่งนี้ก็ต้องสำรวจอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น ถ้าปวดหลังก็ให้ถามเพื่อนร่วมงานว่าเป็นโรคเดียวกันหรือไม่ หากเป็นอาการเดียวกันก็ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์อาชีวอนามัย หรือผู้ตรวจโรงงาน แต่ปัญหาสำคัญคือจำนวนแรงงานมีมากกว่าเจ้าหน้าที่ ทางที่ดีแรงงานควรต้องดูแลตนเอง เช่น แรงงานที่เย็บผ้า ถ้านั่งนานเกิน 2 ชั่วโมงก็ลุกขึ้นยืน เพื่อจะได้ไม่ปวดคอ ปวดหลังจากการก้มเย็บผ้า ปัญหาอีกประการที่ไม่ควรละเลย คือเรื่องความปลอดภัยจากการทำงาน ที่เป็นเหตุให้แรงงานต้องเลือดตกยางออก นิ้วขาด ก็ต้องการ  แก้ไขอย่างเป็นระบบทั้งจากภาครัฐ เจ้าของกิจการ และตัวแรงงานเอง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update 08-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code