สสส.หนุนเยาวชนเล่นกีฬา-เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

หวังเด็กมีทักษะป้องกันตัว มีความคิด และร่างกายแข็งแรง

 

สสส.หนุนเยาวชนเล่นกีฬา-เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม          สสส.รณรงค์ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ร่วมสนับสนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25กาญจนบุรีเกมส์พร้อมร่วมอนุรักษ์คุณค่าการออกกำลังกายกับกีฬาไทยๆ ในงาน 177 ปี ปากแพรก ถนนเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญจน์โดยนำศิลปะการป้องกันตัวของไทยมาประยุกต์ ผสมผสานเป็นการออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการป้องกันตัว มีความคิด มีร่างกายแข็งแรง และยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกด้วย

 

          นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานแผนงานส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดเผยว่า  ในปีนี้ สสส.ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25กาญจนบุรีเกมส์นอกจากนั้น ยังได้ร่วมสนับสนุนการออกกำลังกายภายในงาน 177 ปี ปากแพรก ถนนเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญจน์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาและการออกกำลังกาย  โดยเฉพาะกีฬาที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างศิลปะการป้องกันตัว

 

          นับเป็นครั้งแรกของ สสส.ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี โดยการร่วมสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ควรค่าแก่การส่งเสริมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับเมืองไทยต่อไป

 

          ทั้งนี้ ได้มีเยาวชนจากสำนักดาบพุทไธสวรรย์แห่งกาญจนบุรี ที่แต่งกายเป็นนักรบไทยตัวน้อยมาร่วมโชว์การแสดงศิลปะป้องกันตัวที่น่าสนใจ ทั้งการต่อสู้แบบมือเปล่า ดาบ ดาบคู่ หอก และอาวุธโบราณอย่างเงี้ยว ซึ่งถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมภายในงานเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

update 26-03-52

Shares:
QR Code :
QR Code