สสส.หนุนเดิน-วิ่งวิสาขบูชา 8 พ.ค.นี้

ลด-ละ-เลิกสุราเป็นพุทธกุศล

 

 สสส.หนุนเดิน-วิ่งวิสาขบูชา 8 พ.ค.นี้

          นายนิรุจน์ อุทธา ประธานสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น) เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดงานเดินวิ่งวันวิสาขบูชา ปี 2552 ลดละเลิกสุราเป็นพุทธกุศล ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 06.30 น. ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

          ในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วย 1. เชิญชวนประชาชนลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยสมัครเป็นสมาชิกชมรมคนบวชใจจังหวัดขอนแก่น 2. จัดกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป เด็กเยาวชนหรือนักเรียน นักศึกษา อสม. ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่ต้องการลดละเลิกสุรา ยาสูบ ระยะทาง 5 กิโลเมตร 3. จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยวิ่งเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  4. รณรงค์ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้าของจังหวัดขอนแก่น และ 5. จัดกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดและลงชื่อเป็นสมาชิกชมรมคนบวชใจจังหวัดขอนแก่น

 

          ประธานสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น) กล่าวอีกว่า การแข่งขันเดินวิ่งวิสาขบูชามินิมาราธอนขอนแก่น ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นรุ่นต่าง ๆ ตามกลุ่มอายุ ดังนี้ เพศชาย 1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, 2. อายุ 16 – 29 ปี, 3. อายุ 30 – 39 ปี, 4. อายุ 40 – 49 ปี, 5. อายุ 50 – 59 ปี และ 6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้น ส่วนเพศหญิง 1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, 2. อายุ 16 – 29 ปี, 3.อายุ 30 – 39 ปี, 4. อายุ 40 – 49 ปี, 5. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้น ส่วนการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

 

          ด้านรางวัลการแข่งขันวิ่งวิสาขบูชามินิมาราธอนขอนแก่น ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร   ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ทุกรุ่นจะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ส่วนค่าสมัครแข่งขันคนละ 200 บาท สำหรับประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 100 บาท ซึ่งทั้งหมดจะได้รับเสื้อ 1 ตัวและเหรียญพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 1 องค์ ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1873-9692

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 04-05-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code