สสส. หนุนเดิน-วิ่งวันวิสาขะทั่วไทย

ถือศีลห้า ลดอบายมุขเพื่อสุขภาพ

 

 สสส. หนุนเดิน-วิ่งวันวิสาขะทั่วไทย

            นายวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ ประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี 2552 หรือ วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ที่สมาพันธ์ฯ ร่วมกับ เครือข่ายภูมิภาค และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

            เตรียมจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในวันวิสาขบูชา ที่ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 52 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดสำคัญประจำจังหวัด ครบทั้ง 76 จังหวัดทั่วไทย ขณะที่ส่วนกลางจะยังคงมีขึ้นที่สวนพุทธมณฑล โดยปีนี้ทางสมาพันธ์ฯ ตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนมาร่วม เดิน – วิ่งมากกว่า 1 แสนคน

 

            สำหรับกิจกรรมวิ่งวิสาขะ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยการเดิน – วิ่งควบคู่กับการทำสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน เป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

            โดยปีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสียค่าสมัคร 100 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกงานวิ่งวิสาขะสีฟ้าสดใส พร้อมหนังสือปาฏิหาริย์แห่งการวิ่งฉบับปรับปรุงใหม่ และเมื่อวิ่งถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับคนไทยทั้ง 4 ทิศเพื่อปกป้องคุ้มครองภยันตราย ซึ่งเหรียญนี้จะจัดสร้างทั้งสิ้น 84,000 เหรียญเท่ากับพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธองค์ โดยเหรียญทั้งหมดจะผ่านการพุทธาภิเษกจากทุกวัดที่พระพุทธรูปดังกล่าวประดิษฐานอยู่

 

            ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โทร.0-2455-9149 , 0-2272-0141, 08-1344-9187 และ 08-1658-4704

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 07-04-52

Shares:
QR Code :
QR Code