สสส. หนุนฟื้นชีพคลอง 23 องครักษ์

จัดตั้งอาสาสมัคร ตรวจสอบคุณภาพน้ำ รณรงค์ปรับพฤติกรรม

 

สสส. หนุนฟื้นชีพคลอง 23 องครักษ์

          จากสภาพพื้นที่เหมาะในการทำนา ชุมชนริมคลอง 23 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จึงปลูกข้าวถึง 5 ครั้งต่อ 2 ปี แต่ทำให้เกษตรกรปล่อยน้ำลงสู่คลอง 23 ซึ่งปนเปื้อนสารเคมี ทั้งยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนพืชและปุ๋ย เป็นเหตุให้คุณภาพน้ำในคลอง 23 ต่ำกว่าเกณฑ์มากไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้

 

          นายจรัล กองจันดา นักวิชาการสาธารณสุข 7 สถานีอนามัยคลอง 23 ฝั่งเหนือ กล่าวว่า 5 ปีที่ผ่านมา ตรวจพบผู้ป่วยโรคผิวหนัง ผื่นคัน และมะเร็งสูงขึ้น 100% ล้วนเป็นผู้ใช้สารเคมีทำเกษตร และเป็นผู้ใช้น้ำจากคลองทั้งสิ้น

 

          “ผมและผู้นำหมู่บ้าน จึงร่วมกันจัดทำโครงการ คืนความสดใสให้คลอง 23  ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพแม่น้ำลำคลอง จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดตั้งอาสาสมัครจัดกิจกรรม เช่น เทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง ให้อาสาสมัคร 64 คน ที่ผ่านการอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ ตรวจสอบคุณภาพน้ำวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รณรงค์ให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ นำปุ๋ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี ใช้น้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง ทำให้คลอง 23 มีคุณภาพดีสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่เหมือนอดีต ชาวบ้านมีสุขภาพดีขึ้นและสินค้าเกษตรปลอดจากสารพิษด้วย” นายจรัลกล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 05-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code