‘สสส.’หนุนงดเหล้าเข้าพรรษา ผนึกกำลังต้านนักดื่มหน้าใหม่

นับเป็นปีที่ 9 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และองค์กรภาคี ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเชิญชวนคนไทยลด ละ เลิกอบายมุขเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และยังจะเป็นการร่วมฟื้นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่ไม่มีเหล้ามาเกี่ยวข้องในงานบุญ

 งดเหล้า        

แต่แท้จริงแล้วในประวัติศาสตร์ การกินเหล้าไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทย หากนึกดูให้ดี ตามวิถีชาวพุทธของคนไทย การดื่มสุรานั้นถือว่าผิดศีล และเป็นโทษที่ต้องละเว้น แต่เวลาผ่านไป อบายมุขดังกล่าวก็ค่อยๆ กลืนกินสังคมไทย เหล้านำมาประกอบกิจกรรมทุกโอกาส ไม่เว้นแม้แต่งานบุญ งานมงคล หรืองานโศกเศร้า
         

ในปี 2546 จึงได้เกิดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นครั้งแรก เพราะมองเห็นโอกาสว่าในเทศกาลนี้มีการตั้งสัจจะลด ละ เลิกเหล้าตลอด 3 เดือน แต่เป็นจำนวนที่น้อยมาก คือ มีเพียงประมาณ 11% ของที่น้อยมาก คือ มีเพียงประมาณ 11% ของคนที่ดื่ม และในปีถัดมา ด้วยการทำงานที่เข้มแข็ง จึงมีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษามากขึ้นเรื่อยๆ
         

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงสถิติการดื่มเหล้า โดยเฉพาะกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานั้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีหลังจากที่เรารณรงค์  
         

ข้อมูลจากเอแบคโพลปี 2553 ชี้ให้เห็นว่า คนไทยต้องการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาร้อยละ 55.1 แบ่งเป็นต้องการงดดื่มตลอด 3 ละ 55.1 แบ่งเป็นต้องการงดดื่มตลอด 3 เดือน ร้อยละ 36.3 และต้องการงดดื่มเป็นบางช่วง ร้อยละ 18.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ต้องการงดเหล้า ร้อยละ 46.4 ทั้งนี้ ในปี 2554 สสส.ตั้งเป้าจะมีผู้ร่วมงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
         

สำหรับช่วงอายุที่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดนั้น พบว่า มีมากในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.2 หรือ 1,217,808 ราย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีบทบาทสำคัญในการชวนเพื่อนเลิกเหล้า

 

“ควรเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน ไม่ให้พวกเขาเหล่านี้ก้าวเข้ามาเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ด้วยการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา เพราะจากการศึกษาพบว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญอันดับที่ 2 ที่จะทำให้ผู้ติดเหล้ามีความอด ทนและตั้งใจเลิกเหล้าให้ได้ เยาวชนหรือเด็กๆ เหล่านี้เองจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บิดา-มารดาของเขาก้าวออกมาจากสังคมของคนติดเหล้าได้”
         

ผู้จัดการ สสส. บอกว่า หากคนเลิกเหล้าได้แล้วจะส่งผลให้สังคมปกติสุข เพราะทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรง การข่มขืน หรือการเกิดอุบัติเหตุ ล้วนมีสาเหตุจากเหล้าทั้งสิ้น เมื่อคนดื่มก็มีผลทำให้ขาดสติ ขาดการยับยั้งชั่งใจ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับยาเสพติดประเภทอื่นๆ แล้ว เหล้ามีความรุนแรงมากกว่า ซึ่งไม่ได้แค่ทำร้ายตัวเอง แต่มีผลกระทบไปยังบุคคลอื่น
         

เข้าพรรษานี้ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยอีกหลายคนที่จะร่วมทำความดีร่วมกัน ถ้าวันนี้คุณเลิกดื่มได้ 3 เดือน แล้วทำไมต่อจากนี้คุณจะเลิกดื่มตลอดชีวิตไม่ได้.ชาวนนท์เดินรณรงค์วันงดดื่มสุรา
         

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ระบุว่า ถือเป็นจังหวัดแรกที่จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติระดับจังหวัด ทั้งนี้ จากข้อมูลรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนนทบุรีในปี 2550 พบว่า ชาวนนทบุรีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ 71.3% และ 24.7% เป็นผู้ที่ดื่ม
         

ส่วนปัญหาพบว่ามีการทำผิดกฎหมาย คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ซึ่งคิดเป็น 37.2% ของปัญหาทั้งหมด ซึ่งหากเปรียบเทียบภาพรวมของปัญหาจากการดื่มเหล้า ในที่สาธารณะทั้งประเทศ พบว่า จังหวัดนนทบุรีอยู่ในลำดับที่ 3 รองจากเชียงใหม่และลำพูน
         

ร้อยเอ็ดรณรงค์ ‘งดเหล้า’ ลดจนเครือข่ายเยาวชนร้อยเอ็ดรวมตัวกันออกรณรงค์วางแผนงานชวนครอบครัวเลิกเหล้า ในปี 2554 เยาวชนตั้งเป้าจะชวนพ่อเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษา จนถึงตลอดชีวิตให้ทุกครอบครัว
         

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า จากอัตราค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายของนักเรียนระดับมัธยมต้นและใช้จ่ายของนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายในระดับอำเภอแต่ละคนตกวันละ 60-100 บาท ส่วนในระดับจังหวัดตกวันละ 80-120 บาทต่อวัน มาคำนวณแล้วผู้ปกครองต้องหารายได้วันละ 300 บาทขึ้นไป หากพ่อกินเหล้าไม่เลิก ชีวิตคงจะรอดอยาก เรียนคงไม่จบแน่ นี่คืออนาคตเยาวชนบ้านนอกเมืองเกินร้อย ซึ่งทางออกของปัญหานี้ คือ นี่คืออนาคตเยาวชนบ้านนอกเมืองเกินร้อย ซึ่งทางออกของปัญหานี้ คือ ครอบครัวต้องช่วยกันประหยัด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก คือ ค่าเหล้า-เบียร์ต้องไม่มีเกิดขึ้นในครอบครัวของพวกเขาอีกต่อไป

สุรินทร์เปิดโรงพักสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา

เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการสู่โรงพักสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากโครงการเพิ่มและฟื้นฟูประสิทธิภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจ โดยลดพฤติกรรมการบริโภคสุราลง ส่งผลให้มีตำรวจ 52 นายพร้อมใจอาสาเป็นต้นแบบเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้
         

จากการที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้ทำโครงการเพิ่มและฟื้นฟูประสิทธิภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุราไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งข้าราชการตำรวจ 52 นายที่ผ่านการอบรมไปแล้ว พร้อมใจที่จะเป็นตำรวจต้นแบบเลิกเหล้า และจะชวนเพื่อนตำรวจเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วย
         

ถือเป็นนโยบายร่วมกันว่า บุคลากรในสถานีตำรวจ 33 แห่ง ทั้งจังหวัดจะดำเนินการเพื่อมุ่งสู่โรงพักสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา งดได้เลิกเลย เพื่อเป็นของเข้าพรรษา งดได้เลิกเลย เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน ให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง ซึ่งในวันนี้จะส่งผู้แทนตำรวจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมกันที่หน้าศาลากลางจังหวัด

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code