สสส.รับฟังความเห็นชุมชนรอบบ้านใหม่ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดี

สสส.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนรอบบ้านใหม่ “ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ” เตรียมพร้อมร่วมพัฒนาชุมชนพร้อมเพื่อนบ้าน สร้างสุขภาวะที่ดีครบทุกมิติ ขณะที่ 3 ชุมชนขานรับ เชื่อ สสส.จริงใจร่วมพัฒนาชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะชุมชนเพื่อนบ้านศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ โดยมีคณะทำงานบอกกอกฟอรั่ม และชุมชนรอบศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ที่ห้องประชุมสมาคมธรรมศาสตร์

น.ส.รุจิรา เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงปลายปี 2554 สสส.จะย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ดังนั้น ชุมชนที่อยู่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงถือเป็นเพื่อนบ้านที่ สสส.ให้ความสำคัญ ซึ่งได้สนับสนุนทุนเพื่อให้บางกอกฟอรั่มศึกษาข้อมูล และพัฒนากิจกรรมให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพราะ สสส.ต้องเข้ามาเป็นเพื่อนบ้านกับคนในชุมชนโดยรอบ 

“การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็เพื่อชุมชนและ สสส.จะได้จะได้พูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันในฐานะเพื่อนบ้านในอนาคต และเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งมิติสุขภาพ และมิติด้านสังคมอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ทาง สสส.ก็จะได้รู้ด้วยว่าควรจะเข้าไปเสริมในการเรื่องใด ซึ่งตรงตามความต้องการของชุมชนด้วย” ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกล่าว

นายเสน่ห์ โศภิตพงศ์ นายเสน่ห์ โศภิตพงศ์ ประธานชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กล่าวว่า ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนบ้านเอื้ออาทร และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ถือเป็นชุมชนโดยรอบศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นสำนักงานของ สสส.ในอนาคต การที่ สสส.เข้ามาให้ความเอาใจใส่กับความเป็นไปของชุมชนนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการมาเป็นเพื่อนบ้านกัน

ด้าน นายเชษฐา แสนสุข ประธานโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลู กล่าวว่า สสส.เป็นองค์กรที่มีความตั้งใจจริงในการเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ซึ่งหากมีความร่วมมือร่วมกันเช่นนี้ชื่อว่าจะสามารถสร้างสุขภาวะในชุมชน ได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

นายประทุม ไทรแช่มจันทร์ ประธานชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การทำงานของทั้ง 3 ชุมชนที่ผ่านมา บางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะบางชุมชนอาจยังไม่พร้อม ขณะที่บางชุมชนอยากจะเดินไปข้างหน้า ทำให้เกิดความขัดแย้งกันบ้าง แต่การที่ สสส.เข้ามาสนับสนุนการทำงานก็จะทำให้ทั้ง 3 ชุมชนได้เดินไปพร้อมๆ กัน เชื่อว่าบรรยากาศในหารทำงานร่วมกันจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

สสส.รับฟังความเห็นชุมชนรอบบ้านใหม่ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดี

ขณะที่ นางสายทอง สกุณี ตัวแทนชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงการทำกิจกรรมของชุมชนฯ ว่า ในอดีตนั้นแต่ละชุมชนจะต่างคนต่างอยู่ การทำกิจกรรมก็จะต่างคนต่างทำ หลังจากที่ทางบางกอกฟอรั่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส.เข้ามาทำให้แต่ละชุมชนได้ประสานการทำงานร่วมกันมากขึ้น และทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ หรือวงดนตรีสำหรับเด็ก ทำให้ชุมชนมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น 

 

 

ที่มา : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code