สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 %

ชี้เริ่มแน่ ปี 52 มุ่งเป้าเสนอตลอดเสาร์-อาทิตย์

สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 % 

              เผยต้นปี 52 ทีวีไทยนำร่อง เพิ่มรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว วางโครงการออกอากาศ เสาร์-อาทิตย์ หวังสื่อช่วยสร้างจิตสาธารณะ ให้คนไทยอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

 

               (24 ธ.ค.) อาคารชินวัตร 3 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมสื่อเพื่อปฏิรูปประเทศไทย นำพลังของสื่อมาช่วยกระตุ้นให้คนไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เกิดจิตสำนึก คุณธรรม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในประเทศ

 

              นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์รอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาจริยธรรมในวงการต่างๆ ที่ทำให้สังคมไทยแตกร้าว ในฐานะที่ สสส. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและพัฒนาขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนไทยมีคุณภาพและสุขภาวะที่ดี จึงได้จับมือกับสื่อสาธารณะที่มีความเป็นอิสระอย่าง ส.ส.ท. ร่วมส่งเสริมให้เกิดสื่อที่ดี สื่อสร้างสรรค์ และนำพลังของสื่อมาช่วยกระตุ้นให้สังคมตื่นตัว เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

 

ภายใน 1 ปีหลังจากนี้ เราคาดหวังว่าประชาชนกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จะตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูประเทศไทย และกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับโทรทัศน์สาธารณะแห่งนี้ว่าเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมปฏิรูปประเทศไทย ส่วนในอนาคตอาจจะมีการทดลองสิ่งใหม่ๆ ให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์มาเป็นฝ่ายผลิตแทน ทำให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำรายการสร้างสรรค์ หรือเพิ่มช่องโทรทัศน์ให้เป็นรายการเพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ นพ.สุภกร กล่าว

 

               นพ.สุภกร กล่าวต่อว่า ในช่วงต้นปี 2552 จะเป็นก้าวแรกในการเริ่มสนับสนุนให้มีรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวทางทีวีไทย ทีวีสาธารณะ โดยเนื้อหารายการจะเน้นความสนุกสนาน ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ให้แง่คิดคติสอนใจ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความกระตือรืนร้น อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม โดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากัน

 สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 %

              ด้าน นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า จากการสำรวจรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย พบว่า สถานีโทรทัศน์ทั่วไปมีรายการสำหรับเด็กเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมกับวัย จนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้รายการที่จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ยังมีให้เห็นอยู่น้อยมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

 ความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นใน 3 ด้านคือ 1.การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึก คุณธรรม เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ทั้งทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 2.ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ พัฒนารายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยพุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน รวมถึงผลิตรายการที่ไม่มีพิษภัย เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์จินตนาการ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ 3.พัฒนาสื่อมวลชนให้มีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกระตุ้น และปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้นด้วยนายเทพชัย กล่าว

 

นายเทพชัย กล่าวต่อว่า สำหรับในปีหน้า ส.ส.ท. ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตรายการเด็กให้มากขึ้นไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ และใช้ศักยภาพของสื่อที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลข่าวสาร ยังต้องทำหน้าที่ให้ความรู้ สาระประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วย

 สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 % สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 %

สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 % สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 %

สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 % สสส. ผนึกกำลัง ไทยพีบีเอส ดันพลังสื่อเพิ่มรายการเด็กครอบครัว 15 %

 

 

 

 

เรื่องโดย : พิจิตรา โล้วิชากรติกุล team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update : 26-12-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code