สสส. ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง นักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน ในตำแหน่ง นักกฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

• จบการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

• อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

• มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการทำงานด้านกฎหมายในองค์กร

• มีทักษะในการจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดทำวาระการประชุม การจดรายงานการประชุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงานบริหารจัดการ และการประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

• ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี

ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1413 คุณสัณหกิจ รัตนกุล

หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

สสส. สงวนสิทธิเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจให้มีการทดลองปฏิบัติงานก่อนก็ได้

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code