สสส.ซัมเมอร์แคมป์ ราชบุรีคึก ยช.นับร้อย แห่ร่วมฝึก

เปิดแล้ว โครงการ สสส. ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 “สปอร์ตลีดเดอร์ ซัมเมอร์แคมป์ 2011” โดยในปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มาเปิดโครงการอบรมกันที่ “เมืองโอ่งมังกร” ราชบุรี ในระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย.นี้

สสส.ซัมเมอร์แคมป์ ราชบุรีคึก ยช.นับร้อย แห่ร่วมฝึกอบรม

โครงการ สสส.ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน “สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์” ซึ่งทาง สสส. ได้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสนับสนุนให้เกิดค่ายเยาวชนสร้างเสริมต้นแบบ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ประโยชน์ของทักษะด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังมุ่งหวังในการสร้างเครือข่ายให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน การเป็นพลเมืองดี และต้องการให้เยาวชนเป็นคนที่มีระเบียบวินัย อดทน รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการอยู่ร่วมกับสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เยาวชนเป็นคนมีจิตอาสาในสังคมอีกด้วย

สำหรับค่าย “สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2011” ค่ายแรก ของปี 2554 ในปีนี้ที่ได้มาเปิดค่ายอบรมกัน ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ยังคงมีกิจกรรมให้น้องๆ เยาวชนและผู้นำชุมชน จะได้ทำกิจกรรม ด้วยการเข้าค่ายฝึกภาวะผู้นำและทักษะกีฬาอีก 3 ชนิด คือ ฟุตบอล, ว่ายน้ำ และศิลปะป้องกันตัว พร้อมกันนี้ ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจากจังหวัดต่างๆ ส่งลูกหลานอันเป็น “เยาวชนของชาติ” เข้ามาร่วมอบรมกันอย่างคับคั่งเหมือนเช่นเคย

สสส.ซัมเมอร์แคมป์ ราชบุรีคึก ยช.นับร้อย แห่ร่วมฝึกอบรม

โดยค่ายผู้นำเยาวชน ที่ “โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์” มีเยาวชนมาเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คนเลยทีเดียว และค่าย”สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2011″ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้า เวลา 10.30 น. ของวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมาโดยมี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานแผนส่งเสริมการส่งออก กำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี,

ผอ.จันทร พิมพ์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อ.วายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการค่าย, คุณวัชรินทร์ เวชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบกิกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี และ นายศุภชัย ตัณฑะสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต มีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด มาร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมในครั้งนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวกันอย่างคับคั่ง

หลังจากเสร็จสิ้น พิธีเปิดค่าย “สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2011” ได้ดำเนินการเริ่มกิจกรรมโดยทันที โดยเริ่มจากให้เยาวชนทั้ง 100 ชีวิต ได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการอย่างสนุกสนาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้และเหล่าพี่เลี้ยงที่จะมาอยู่ร่วมกับเหล่าน้องๆ เยาวชน ในอีก 4 วันต่อจากนี้ ซึ่งนำทีมโดย อ.วายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการค่าย, อ.วรพงษ์ พัชรวิทย์ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย, อ.ปรีชาพัฒน์ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนนักเรียนไทย รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี, อ.ติณณ์ เผ่าวงศากุล ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย, อ.อุดม วงศ์หอม และ อ.อาคร ประมงค์ 2 อาจารย์ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมกันในช่วงบ่าย

สสส.ซัมเมอร์แคมป์ ราชบุรีคึก ยช.นับร้อย แห่ร่วมฝึกอบรม

จากนั้นในช่วงบ่าย หลังจากที่รับประทานอาหารร่วมกันเสร็จสิ้น เหล่าพี่เลี้ยง ได้นำเหล่าเยาวชนออกไปทำกิจกรรมด้านกีฬา อย่างการฝึกว่ายน้ำและฝึกทักษะด้านฟุตบอล ตามคำขวัญของค่ายที่ว่า “ว่ายน้ำเป็น เล่นกีฬาได้” โดยมีผู้ฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน เป็นผู้สอนด้วยตนเองแบบใกล้ชิดซึ่งงานนี้สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้อย่างมากมายโดยดูได้จากรอยยิ้มของทุกคน

ก่อนในช่วงค่ำทางเหล่าวิทยากรและพี่เลี้ยงจะได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับบรรดาน้องๆ เยาวชนที่มาร่วมเข้าค่ายแห่งนี้ เพราะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจและสร้างความคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น ก่อนที่ทั้งหมดจะต้องมีภารกิจกันในอีก 4 วันต่อจากนี้ไป

สสส.ซัมเมอร์แคมป์ ราชบุรีคึก ยช.นับร้อย แห่ร่วมฝึกอบรม

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า สสส.ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมขึ้นมาในครั้งนี้ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะทำให้เยาวชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรา เป็นเยาวชนที่จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม ซึ่งค่ายนี้จะมีกิจกรรมที่จะช่วยสร้างให้เยาวชน เป็นคนที่มีความเป็นนำ และมีความเป็นนักคิด มีความเป็นระเบียบวินัย

“นอกจากนี้ ค่ายแห่งนี้ยังจะช่วยให้เยาวชนทำให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีทักษะการเล่นกีฬาที่ควบคู่กันไปและห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมันจะทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ผมเชื่อว่าโครงการ สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนเช่นทุกปีอย่างแน่นอน” นายวิวัฒน์ กล่าว

ด้าน นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.เลือกให้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเยาวชน ในโครงการ สสส.ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 “สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2011” เพราะต้องบอกว่ากิจกรรมค่ายอบรมมาจัดในจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ ทาง สสส. ได้นำเอากีฬาเข้าเป็นตัวเชื่อมถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะ ณ ปัจจุบันเราจะเป็นว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนเกิดขึ้นมากมาย และการที่ สสส. จัดโครงการเช่นนี้ขึ้นมันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนของประเทศชาติ และจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนของประเทศชาติ และจะเป็นการช่วยพัฒนา ขีดความสามารถด้านต่างๆ รวมไปถึงกีฬาให้กับเยาวชนมากขึ้น ซึ่งพวกมันจะทำให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต

สสส.ซัมเมอร์แคมป์ ราชบุรีคึก ยช.นับร้อย แห่ร่วมฝึก

ส่วน อ.วายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการค่าย กล่าวเสริมว่า สำหรับเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ ในปีนี้เพิ่มและมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนและการเป็นพลเมืองดีและเรื่องการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งมันจะทำให้เยาวชนเป็นคนที่มีระเบียบวินัย อดทน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการอยู่ร่วมกับสังคม ซึ่งมันจะทำให้เยาวชนเป็นคนที่มีจิตอาสาในสังคม นอกจากนั้นยังรู้จักการเป็นผู้นำ เพราะค่ายแห่งนี้มีคนจากหลายพื้นที่ ต่างวัฒนธรรมต่างความคิด ซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้ และศึกษามันเมื่อเข้ามาอยู่ในค่ายแห่งนี้ ซึ่งทำจะทำให้เยาวชนเหล่านี้เป็นคนดีของสังคมเมื่อออกไปจากค่ายแห่งนี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 

Shares:
QR Code :
QR Code