สสส.ชี้สังคมเสื่อมจิตอาสาเด็กยิ่งต่ำ

พบเด็กด้อยโอกาส-พิการ มีจิตอาสามากที่สุด

 

        สสส.ชี้สังคมเสื่อมจิตอาสาเด็กยิ่งต่ำ 

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผย ในงาน “มหกรรม teen townเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันเด็กไทยเป็นโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทางสังคม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมีครอบครัวขนาดเล็ก ทำให้แบบฝึกหัดในชีวิต การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ และประสบการณ์ตรงที่ถ่ายทอดหายไป ครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยเงิน ใช้นามธรรมสอน ไม่มีเวลาแม้แต่จะพาลูกหาหมอ ชุมชนอยู่แบบธุระไม่ใช่ ไม่มีการตักเตือน เกื้อกูลช่วยเหลือ และระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก ทำให้เด็กต้องแข่งขันสูงขาดน้ำใจและจิตอาสา

 

          นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ผลสำรวจความมีจิตอาสาในเด็กพบว่า เด็กไทยทั่วประเทศมีจิตอาสา เพียงร้อยละ 34 ในขณะที่เด็กกรุงเทพฯ มีจิตอาสาน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 20 แต่ผลสำรวจยังพบว่าจิตอาสาในเด็กด้อยโอกาส พิการสายตา แขนขา กลับมีจิตอาสามากที่สุดในประเทศถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ เพราะว่าสังคมขาดการให้โอกาสเด็กเก่ง และมุ่งแต่สนใจเรื่องการเรียน จนทำให้ไม่มีเวลาที่จะคิดช่วยเหลือสังคม จึงเสนอรัฐบาลปรับระบบการศึกษาใหม่ เลิกระบบแพ้คัดออก สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และสังคมจะกลับมามีแต่ความเอื้อเฟื้ออีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 07-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code