สสส.ชี้ชุมชนแออัดโตเร็ว

เสี่ยงเพิ่มอัตราเด็กตาย

 

สสส.ชี้ชุมชนแออัดโตเร็ว

 

            รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการแผนงานความปลอดภัยในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ทศวรรษความปลอดภัยในเด็ก” เพื่อบรรลุนโยบายโลกที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน ว่า จากการศึกษาจังหวัดอันตรายสำหรับเด็กทั่วประเทศ พบว่ามี 4 จังหวัด ที่มีอัตราเสี่ยงสูงที่สุด คือ จ.กาญจนบุรี จ.สระบุรี จ.ลพบุรี และ จ.ระยอง

 

เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้ มีความมั่นคงของรายได้สูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ โดย จ.กาญจนบุรี มีความมั่นคงของรายได้เป็นอันดับ 1 หรือ 3.2 เท่าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การขยายตัวของชุมชนแออัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วเกินไป มีผลต่อการเสียชีวิตของเด็ก ทั้งจากการจมน้ำ ถูกรถชน และอุบัติเหตุอื่นๆ ดังนั้น จึงอยากให้มีการขยายศูนย์เด็กเล็ก ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความยากจนสูง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 

 

update : 06-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ