สสส. จับมือ ม.ขอนแก่น สร้างสุขในมหาวิทยาลัย

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaisaeree.info


สสส. จับมือ ม.ขอนแก่น สร้างสุขในมหาวิทยาลัย thaihealth


"มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day"


เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน "มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day" ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาวะต้นแบบให้กับบุคลากรและนักศึกษา ม.ขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดบูธแนะนำการดูแลตัวเองและการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรภายในงานอีกด้วย


รศ.ดร.รัชพล กล่าวถึงที่มาของมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ว่า มหกรรมองค์กรสุขภาวะในครั้งนี้เป็นการสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรภายใต้การดำเนินการของคณะผู้วิจัย เพื่อให้คณะหน่วยงานเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างสุขจากการอยู่ร่วมกัน เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ กระทั่งไปต่อยอดให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จนเกิดเป็นรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเกิดเครือข่ายนักสร้างสุขทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร

Shares:
QR Code :
QR Code