สสส.จับมือ มธบ.ชวนรับน้องปลอดเหล้า

เดินสายจัดกิจกรรมดีๆ ไม่พึ่งแอลกอฮอล์

 สสส.จับมือ มธบ.ชวนรับน้องปลอดเหล้า

          เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่มภาคี เดินสายจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในโครงการ รับน้องปลอดเหล้า ปี 2551โดยมีผู้บริหารของ สสส.นำโดย ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผจก.แผนงานทุนอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ผศ.วรรณวิภา ทัพวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากนี้ยังมี ดารานักแสดงที่เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมด้วย อาทิ แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ด็อจ-พันธ์ธวัช บูลย์เวช แป้ง เดอะสตาร์ 3 ณัฐณิชา ทิพยมณฑล แก๊ปเปอร์-วรฤทธิ์ นิลกรม จิ๊บ-ชฎาพร อักษรนันทน์ เจิน-ทิพย์ รุ่งศิริเมธากุล และน้องกล้า-ปริญญ์ โพธิ์วิจิตร

 

          ผศ.ดร.สุชาติ เปิดเผยว่า นอกจากกิจกรรมรับน้องใหม่แล้ว ในปีนี้ สสส. ยังได้มีการขยายผลโครงการสนับสนุนไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ของนิสิตนักศึกษาตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเพณี และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขยายการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ อาทิ สถาบันอาชีวศึกษา, โรงเรียน 4 เหล่าทัพ, สถาบันการพลศึกษาและนักศึกษารักษาดินแดน เป็นต้น ดังนั้นหากสถาบันการศึกษาและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมได้ที่สำนักงานแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-1006 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 11-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code