สสส.จัดครูฝึกรำกระบอง

ออกกำลังคลายเครียด

สสส.จัดครูฝึกรำกระบอง

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชรินทร์ แช่มสาคร หัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาพในองค์การทางนิติบัญญัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า รายงานประจำปี 2552 ของ สสส. ซึ่งจัดทำแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระของที่ประชุม ส.ส.นั้น เพื่อให้สมาชิกสืบค้นข้อมูลและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของ สสส.ได้อย่างรอบด้าน สมาชิกสามารถประสานงานกับศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา เพื่อขอมูลทั้งเอกสาร หรือรายละเอียดคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่สสส. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์จะประสานงานกับ สสส.เพื่อให้ความกระจ่างแก่สมาชิกโดยตรงและสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมพิจารณารายงานประจำปีดังกล่าว

 

          นายชรินทร์เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โครงการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทางนิติบัญญัติและสโมสรรัฐสภา ได้กลับมาดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพอีกครั้ง ขอเชิญสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ออกกำลังกายคลายเครียด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดย สสส.ได้จัดครูฝึกที่เชี่ยวชาญด้านการรำกระบองมาให้คำแนะนำทักษะการออกกำลังกายที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update: 25-05-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code