สวท.ใช้แผนเชิงรุกบุกสถานศึกษา หวังให้ความรู้เรื่องเพศแก่เยาวชน

เผยวัยรุ่นกว่า 80% ให้ความสนใจเรื่องเพศสัมพันธ์

 สวท.ใช้แผนเชิงรุกบุกสถานศึกษา หวังให้ความรู้เรื่องเพศแก่เยาวชน

          ตะลึงพบโจ๋เมืองหมอแคนฟรีเซ็กซ์โจ๋งครึ่ม ทั้งในรถและสวนสาธารณะทิ้งถุงยางฯ ไว้ให้ดูต่างหน้า เด็กมัธยมขอถุงยางอนามัยอย่างไม่อาย 300-400 ชิ้น หมดภายใน 20 นาที หลัง สวท.ใช้แผนเชิงรุกบุกสถานศึกษากว่า 60 แห่ง และสถานบันเทิง ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อ

 

          เมื่อวันที่ 5 ต.ค.51 ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น รายงานว่า นายวารุณี ตั้งศิริ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าคลินิก สวท. (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย) ประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามกำหนดแผนตารางการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ของทีมพยาบาลของคลินิก สวท. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการประสานข้อมูลร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น หรือ พม. ในการลงพื้นที่ให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง ซึ่งตลอดทั้งปีงบประมาณ 2551 ที่ผ่านมา ที่ได้มีการออกบรรยายให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะโรงเรียนประจำจังหวัด อำเภอ และกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส พบว่า เด็กนักเรียน และนักศึกษาตามสถาบันอาชีวะต่างๆ ต่างให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีการออกบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ทั้งในหัวข้อโรคติดต่อจากการร่วมเพศ การป้องกัน และระวังการมีเพศสัมพันธ์ทุกวิธี การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทั้งชนิดผู้หญิงและผู้ชาย การมีเพศสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ จนไปถึงการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักป้องกันตัว และคิดก่อนที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยตลอดทั้งปี 2551 ได้ออกบรรยายให้ความรู้ให้กับสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน สถาบันอาชวะ หรือค่ายกิจกรรมต่างๆ รวมกว่า 60 แห่ง ก็ได้พบกับพฤติกรรมของเด็กที่ต่างๆ กันไป ทั้งมีแบบเหนียมอายเวลาบรรยาย ขณะที่บางกลุ่มชื่นชอบตั้งใจฟัง และมีบางคนถึงกับร้องไห้เมื่อพูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ สรีระร่างกายของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่มักจะพบพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิมคือการตั้งใจฟังในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันตัวมากที่สุด

 

          ต้องยอมรับว่าปัจจุบันสังคมไทยเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะเมื่อฝ่ายหญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับของฝ่ายชาย การทำงานบางอย่างฝ่ายหญิงมักจะทำได้ดีกว่าฝ่ายชาย ซึ่งจากการบรรยายโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นตลอดทั้งปี 2551 ที่ผ่านมา รวมกว่า 60 สถาบัน พบว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นเมืองขอนแก่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก มากกว่าร้อยละ 80 ให้ความสนใจที่จะฟังเมื่อมีการพูดถึงการร่วมเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมักจะมีคำถามแปลกๆ โดยเฉพาะฝ่ายหญิงมักจะเขียนมาถามถึงการใช้ถุงยางอนามัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสิ่งที่ฝ่ายหญิงควรที่จะเฝ้าระวังป้องกันที่สุด ขณะที่ฝ่ายชายเองนั้นก็มักจะถามถึงวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี และโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ชาย ซึ่งแสดงถึงตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนว่า การมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นที่ยอมรับของวัยรุ่นเมืองขอนแก่นอย่างแพร่หลาย แต่ทำอย่างไรให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้รู้จักวิธีที่ถูกต้อง และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของคนไทย ไม่ใช่การทำตามอำเภอใจ ด้วยความคึกคะนอง และสิ่งที่มักจะถูกถามทุกครั้งเมื่อไปบรรยายในสถานศึกษาทุกแห่ง มักจะมีคำถามในเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัย การไม่สวมใส่ และที่สำคัญคือการแสดงออกถึงความต้องการที่จะขอรับถุงยางอนามัยจากทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ประจำอำเภอ และโรงเรียนขยายโอกาส ที่บางครั้งนำถุงยาอนามัยทั้งแบบหญิงและชายติดไปครั้งละ 300-400 ชิ้น จะถูกขอหมดภายใน 20 นาที โดยที่ฝ่ายหญิงจะเป็นกลุ่มที่มาขอรับถุงยางอนามัยมากที่สุด จึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนขอนแก่นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปกติทั่วไป แต่ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับผู้ปกครอง ที่จะต้องให้ความสนใจสอดส่องและดูแลพฤติกรรมของบุตร-หลานด้วย

 

          หัวหน้าคลินิก สวท. (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย) ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงในสังคมไทย จากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามสถานบันเทิง หรือสถานบริการต่างๆ ทั้งคาราโอเกะ หรือแม้กระทั่งในที่ลับตาคน สวนสาธารณะชื่อดังของจังหวัดขอนแก่น ยังคงพบว่ากลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมักจะมีเพศสัมพันธ์กันทั้งบนรถยนต์ส่วนตัว และสวนสาธารณะ ที่มักจะพบถุงยางอนามัยถูกทิ้งไว้ และในจุดที่ลับตาคน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในสังคมขอนแก่น อาจะมีเรื่องบานปลายหรือเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นได้

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update : 06-10-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code