สวดมนต์ข้ามปีทำดีรับปีใหม่

สร้างสิริมงคลแก่ชีวิต

 

 

 สวดมนต์ข้ามปีทำดีรับปีใหม่

 

          คอลัมน์ “มุมศึกษาหาความสุข” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่มีอะไรที่สุดยอดดีงามไปกว่านี้อีกแล้ว ก็คือการชักชวนคนไทยทั้งประเทศไปเริ่มต้นทำความดี ทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ตัว แก่ครอบครัว ส่งผลพวงให้แก่สังคม ประเทศชาติ

 

          ความดีที่เป็นสุดยอดของชีวิตของสังคมนี้จะเป็นบุญญาบารมีติดตัวทุกผู้คนผู้กระทำไปทุกหนแห่งทุกภพทุกชาติ ผลที่เกิดจากการทำความดีที่ก่อผลเป็นบุญญาบารมีก็คือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครอบครัวเจริญรุ่งเรือง เชื่อมต่อไปถึงสังคมพลอยได้รับอานิสงส์เจริญงอกงามไปด้วยที่จะปรากฏผลอันเกิดจากการที่คนไทยทุกคนทำดีเป็นคนดี คือ ความสุขสงบ ความรักความสามัคคีจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

 

          ทำความดีเริ่มที่ไหนก็ได้ ไม่มีจำกัดพื้นที่ ไม่จำกัดอิริยาบถยืนเดินนั่งทำได้หมดแม้แต่นอนก็ยังทำดีได้เลยคือคิดดี แต่ในความที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ วัด พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นความเชื่อมั่นอันเกิดจากศรัทธา การไปนับหนึ่งทำความดีส่งท้ายปีเก่าเพื่อสร้างสมสิริมงคลบุญญาบารมีตั้งแต่วันเริ่มต้นปีใหม่เป็นต้นจึงยอมรับได้ว่าดีที่สุด

 

          ความดีงามอันสุดยอดที่เกริ่นมานี้เป็นแนวคิดและดำเนินโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับวัดมากมายเกือบทั้งประเทศ จัดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่”

 

          สสส. มีตัวอย่างวัดที่ร่วมกิจกรรมว่าทำอะไรดีๆ เพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นที่ดีเพิ่มบุญญาบารมีให้แต่ละคนส่งผลให้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวและสังคมนั้นมีอะไรบ้าง ส่วนพื้นที่ใดจังหวัดใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับวัดใกล้ๆ บ้านก็คลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ สสส. www.thaihealth.or.th ที่ได้รวบรวมเนื้อหาไว้แล้ว กิจกรรมสวดมนต์ในคืนข้ามปี เป็นการขยายแนวคิดรณรงค์ให้ประชาชน ได้ประกอบกิจกรรมอันเป็นมงคล ซึ่งหลายแห่งมีการจัดงานตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วันส่งท้ายปี ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันใหม่ของปีใหม่ ตลอดทั่วทุกภาคของประเทศ

 

          พื้นที่ทั่วทั้งประเทศในปีนี้ มีวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมเคานท์ดาวน์ธรรมส่งท้ายปี จะเป็นวัดไหนบ้างได้รวบรวมมาเป็นตัวอย่างให้ได้ไปใช้เวลาร่วมกิจกรรมดีๆ กัน

 

          พื้นที่ในกรุงเทพมหานครวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.53 ซึ่งจะมีพิธีสวดนพเคราะห์ พร้อมรับผ้ายันต์มงคล และน้ำพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่าร้อยปี ส่วนในวันที่ 31 ธ.ค. 53 จัดพิธีสวดมนต์ข้ามเข้าสู่ปีใหม่และเมื่อเข้าสู่เช้าวันใหม่ ปีใหม่ 1 ม.ค. 2554 ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชน จารึกชื่อ นามสกุลของตนเอง และญาติมิตร บนแผ่นดวงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ณ พระวิหารพระอัฏฐารสฯ แล้วนำขึ้นไปวาง ณ สะดือเมือง บนยอดพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เป็นการฝากดวงไว้กับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด

 

 สวดมนต์ข้ามปีทำดีรับปีใหม่

 

          วัดเทวราชกุญชร นอกจากการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ตลอดทั้งวันจะมีกิจกรรม เช่น กราบขอพรและถวายผ้าไตรพระพุทธเทวราชปฏิมากรที่พระอุโบสถ อธิษฐานขอน้ำทิพยมนต์ และกราบพระพุทธรูป 9 สมัยที่พระวิหาร ไหว้พระบัวเข็ม ชนะมารบันดาลโชคที่มณฑปจตุรมุข และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระรูปสมเด็จพระสังฆราช ที่พิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

 

          วัดยานนาวา ได้เปิดรับพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนา 120 คนโดยจะเริ่มต้นปฏิบัติในวันที่ 28 ธ.ค. 53 – 1 ม.ค. 54 สำหรับในวันที่ 31 ธ.ค.53 ก็จะมีการแสดงธรรมเทศนา แก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานและร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์จนข้ามเข้าสู่ปีใหม่

 

          วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 53 – 1 ม.ค. 54 ซึ่งจะจัดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และเปิดวิหารแก้วตลอดทั้งวัน ทั้งคืนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีพิธีการสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นพิธีแบบล้านนาด้วย

 

          วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จะเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา 23.45 น. คืนวันที่ 31 ธ.ค. 53 จนข้ามปีถึงวันที่ 1 ม.ค.54 จากนั้นจะมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

          ส่วนในภาคต่างๆ ก็จะมีการจัดกิจกรรมตามวัดสำคัญเช่นเดียวกันตัวอย่างที่วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมในคืนส่งท้ายปีด้วยการทำวัตรเย็น สวดมนต์ 12 ตำนาน ฟังธรรมเทศนา เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นระฆัง 3 จบจากนั้นสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร และทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ และมีพิธีตานหลัวหิงพระเจ้า ซึ่งเป็นพิธีล้านนา และทานข้าวหลามถวายภัตตาหารเพล

 

          วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 53 จะมีกิจกรรมบวชเนกขัมมบารมี ซึ่งเป็นการบวชโดยนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรม และมีกิจกรรม “ส่วงเมาเซาประมาท” เพื่อรณรงค์ไม่ประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 ม.ค. 54

 

          วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ สมาทานเบญจศีล เจริญภาวนา แผ่เมตตา พิธีสะเดาะห์นพเคราะห์ จุดเทียนบูชา ปล่อยโคมไฟ 99 ลูกพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทพุทธคุณข้ามปีเมื่อเข้าสู่วันที่ 1 ม.ค. 54 ก็จะนำน้ำพระพุทธมนต์มาประพรมให้แก่ประชาชน

 

          ดั่งที่เกริ่นตั้งแต่ต้นว่าคอลัมน์มุมศึกษาหาความสุขวันนี้ไม่มีอะไรจะสุดยอดกับโครงการทำความดีด้วยแนวคิดของ สสส. ร่วมกับวัดทั่วประเทศ เชิญชวนคนไทยทำกิจกรรมประกอบความดีนับหนึ่งเริ่มต้นชีวิตที่ดีสร้างบุญญาบารมีด้วยการสวดมนต์ข้ามปี การเข้าสู่กิจกรรมทำดีดังกล่าว จะหยุดความชั่วทุกอย่างปิดทางความหายนะ คือ อบายมุข ทุกสายได้อย่างแน่นสนิทปิดฝาโลงทีเดียวเชียว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update : 30-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code