สวช.เผยร้านเกม กทม.ไม่ผ่านเกณฑ์ 15%

พบร้านเถื่อนกว่า 1 หมื่นร้าน เร่งขึ้นทะเบียนด่วน !!

 สวช.เผยร้านเกม กทม.ไม่ผ่านเกณฑ์ 15%

          ร้านเกมกทม.อยู่ขั้นสีแดงไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 15% สวช.เผยมีร้านเถื่อนกว่า 1 หมื่นร้าน ไม่มีใบอนุญาต กระจกทึบ เร่งร้านเกมขึ้นทะเบียนด่วน ตามที่กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ กำหนด หวังพัฒนาเป็นร้านเกมสีขาวให้เห็นผลภายในกรกฎาคมนี้

 

          นายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจร้านเกมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีร้านเกมมากถึง 2 หมื่นร้าน ในขณะที่ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอยู่ประมาณ 1 หมื่นร้าน

 

          ส่วนการประเมินระดับมาตรฐานของร้านเกม 3 ระดับ ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ทำให้พบว่ามีร้านเกมที่อยู่ในระดับสีแดงประมาณ 15% ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีใบอนุญาต มีกระจกทึบ พื้นที่ไม่ปลอดโปร่งไม่เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น สวช.จะเร่งผลักดันร้านเกมที่ยังไม่จดทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 เพื่อให้ร้านเกมมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น

 

          สำหรับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามสีแดง สีเหลือง และสีเขียวนั้น ถ้าร้านเกมใดสามารถพัฒนาระดับมาตรฐานของร้านให้มีคุณภาพ สวช.จะเลื่อนระดับสีของเกณฑ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของร้านเกมให้มากขึ้น ซึ่งร้านเกมสีแดง เป็นร้านไม่ผ่านมาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมภายในไม่เหมาะสมทั้งบรรยากาศ ความแออัด แสง ทางหนีไฟ ร้านเกมสีเหลือง เป็นร้านผ่านเกณฑ์ พอใช้ เริ่มมีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในให้ดีขึ้น ทั้งสภาพแสง ระยะการจัดวางเครื่อง ร้านเกมสีเขียว ผ่านเกณฑ์ ดี เป็นร้านที่ได้มาตรฐานมีการจัดระบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งระบบการบริการ และระบบความปลอดภัยภายในร้าน

 

          ผมอยากให้ร้านเกมพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์จนถึงขั้นร้านเกมสีขาว โดยมีการแบ่งโซนของเด็ก และผู้ใหญ่ แบ่งระดับของเกมให้เหมาะสมกับผู้เล่น รวมถึงมีสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ร้านเกมทั่วประเทศเกิดความตื่นตัว ปรับปรุงร้านให้มีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกที่จะตอบแทนสังคมด้วย การสำรวจครั้งนี้ คาดว่าจะ สรุปผลปัญหาอย่างชัดเจนได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้เลขาธิการกวช.กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update : 21-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code