สร้างจุดจอดรถ ได้สิทธิ์พัฒนาห้าง

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สร้างจุดจอดรถ ได้สิทธิ์พัฒนาห้าง thaihealth


จัดการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 5 (The 5th Thailand Bike and Walk Forum) ในหัวข้อชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการเดินและการจักรยานไทยและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 5 (The 5th Thailand Bike and Walk Forum) ในหัวข้อ 'ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน' ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี นายอาคมเติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมเป็นประธานเปิดงาน


นายอาคม กล่าวว่า ในเขตเมืองมีจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น ขณะที่ถนนมีจำกัดต้องแบ่งการใช้ถนนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและปลอดภัยจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรื่องนวัตกรรมมาใช้โดยตีเส้นถนนช่วยเรื่องความปลอดภัยได้มาก เช่นสีแดงให้รถยนต์ชะลอความเร็ว สีฟ้าบ่งบอกว่าเป็นทางโค้ง พื้นถนนทาสีเขียวเป็นทางจักรยาน ทั้งนี้ทางจักรยานที่กรมทางหลวง (ทล.) หรือกรมทางหลวงชนบท(ทช.)สร้างจะไม่ปะปนกับทางรถยนต์แต่ทางจักรยานในเขตเมืองต้องใช้ร่วมกันและปลอดภัย ต้องทำความเข้าใจว่ารถทุกชนิดใช้ถนนร่วมกันได้เช่นเดียวกับชม.เร่งด่วนในเขตเมืองพื้นที่ต่างจังหวัดต้องขอความร่วมมือไม่ให้รถใหญ่รถบรรทุกเข้า รถโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องลดขนาดลง เพราะทำให้เกิดปัญหาจราจรเพิ่มขึ้น


สร้างจุดจอดรถ ได้สิทธิ์พัฒนาห้าง thaihealth


นายอาคม กล่าวต่อว่า นโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานและการเดินสอดรับกับสิ่งทั่วโลกเป็นห่วง 3 ด้าน 1.คือการเชื่อมโยงสะดวกรวดเร็ว แม้จำเป็นต้องใช้รถยนต์แต่ต้องเดินทางขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2.เรื่องความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจความเสมอภาคของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ ต้องเข้าถึงการคมนาคมขนส่งต้องมีระบบขนส่งสาธารณะออกแบบเชื่อมให้คนทั้งมวลได้ใช้ รวมถึงใช้จักรยานไปต่อรถไฟฟ้าและ 3.ในอนาคตการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานต้องปันส่วนของผิวถนนการ ขยายถนนต้องไม่รองรับรถยนต์อีกต่อไ ปต้องให้ความสำคัญกับรถที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ ขณะเดียวกันคนที่ขับรถมาใช้บริการขนส่งสาธารณะต้องมีจุดจอดรถหรือพาร์คแอนด์ไรด์ พร้อมเสนอให้ภาคเอกชนสร้างจุดจอดรถเพิ่มเปิดโอกาสให้พัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจห้างสรรพสินค้าเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า แต่มีเงื่อนไขต้องสร้างพื้นที่จอดรถขั้นต่ำอาจกำหนด 1,000 คันต้องปรับปรุงทางเท้าให้เรียบ มีทางลาดเอื้อจักรยานและคนพิการ ไม่ให้ใช้ทางเท้าปักป้ายโฆษณาเพราะนักท่องเที่ยวเดินชนได้รับบาดเจ็บ


ด้าน นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีสุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า การส่งเสริมให้คนเดินและใช้จักรยานเพื่อสร้างเมืองสุขภาพดีภายใต้แนวคิด 3 ส คือ ส.แรก เส้นทางเดินและปั่นจักรยานปลอดภัย ส 2 สวนสาธารณะเพื่อการปั่นจักรยานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และ ส. 3 สนามเพื่อการขี่จักรยานในสนามกีฬาโดยรอบสนามบิน และขยายไปถึงเส้นทางชุมชนจักรยาน อาจเป็นสนามที่ผ่านทุ่งนา ชายทะเลขึ้นเขา เพื่อสร้างความท้าทายในการปั่นจักรยาน

Shares:
QR Code :
QR Code