สร้างงานพลิกชีวิต-สานฝันคนไร้บ้าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


สร้างงานพลิกชีวิต-สานฝันคนไร้บ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


          คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มคนยากจน ไร้ที่พึ่ง กว่าร้อยละ 90 อาศัยหลับนอนและใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่สาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทางสังคมและสุขภาพ แต่จากการรวมกลุ่มของคนไร้บ้านที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ในนาม 'หจก.คนไร้บ้าน' จึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น


          เพื่อร่วมเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ WHY NOT Social Enterprise และเครือข่ายคนไร้บ้าน จัดงาน "อร่อย RICE บ้าน" เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนไร้บ้านมีความสามารถไม่ต่างจากคนทั่วไป มีความสามารถและต้อง การอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแข่งขันทำอาหารระหว่าง "เชฟเต็งหนึ่ง"คณิศ ปิยะปภากรกูล กับ "พี่นาง"น.ส.กรรณิกา ปู่จินะ คนไร้บ้าน" และยังมีการออกร้าน นำอาหารนานาชนิด เช่น ส้มตำ ลาบหมู ขนมปัง ฯลฯ มาให้ผู้ที่เข้าร่วมงานชิมกัน


          นางภรณี ภู่ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. และสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า คนไร้บ้านมากกว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพที่มีความไม่แน่นอนทางรายได้และหลักประกันในการใช้ชีวิต ประมาณร้อยละ 40 มีรายได้จากการทำงานรับจ้างทั่วไป มีลักษณะของการเป็นแรงงานนอกระบบ รองลงมา ประมาณร้อยละ 20 รายงานว่ามีแหล่งรายได้หลักจากการหาของเก่า และร้อยละ 12 พบว่ามีแหล่งรายได้จากการค้าขาย


          "สสส.เห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของคนไร้บ้าน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพิงตนเองได้ จึงจัดให้มีการฝึกทักษะด้านอาชีพ นอกจากนั้นมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมด้านอาชีพ โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้านโดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง หจก.คนไร้บ้าน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนไร้บ้านที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านต่างๆ และพร้อมที่จะกลับสู่สังคม การจัดงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนไร้บ้านมีความสามารถเพียงแต่ขาดโอกาสเท่านั้น การประกอบอาชีพและพัฒนาเสริมทักษะด้านอาชีพของคนไร้บ้าน ยังมีส่วนสนับสนุนและฟื้นฟูด้านกายภาพและสุขภาวะทางจิตของคนไร้บ้านด้วยเช่นกัน" นางภรณีกล่าวาน


สร้างงานพลิกชีวิต-สานฝันคนไร้บ้าน thaihealth


น.ส.กรรณิกา ปู่จินะ อายุ 39 ปี ตัวแทนเครือข่ายด้กลุ่มคนไร้บ้าน เล่าว่า ก่อนหน้านี้ตนมีปัญหาทะเลาะกับครอบครัวเนื่องจากเกิดท้องไม่พร้อมขึ้น ตอนนั้นคิดว่าไม่ไหวแล้วถึงหนีออกมาอยู่นอกบ้านคนเดียว เราเคยนอนในพื้นที่สาธารณะ ก่อนที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยลงมาทำงาน เขาได้ชวนเรามาอยู่ด้วย ช่วยให้เราพัฒนาตนเอง ทำให้เรามีงานทำ


          ที่ตัดสินใจมาอยู่กับเครือข่ายกลุ่มคนไร้บ้านก็เพราะว่า เรามีลูกเล็กๆ ติดมาด้วย อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ได้เรียนหนังสือ เราเองก็มีความฝันว่าอยากมีบ้าน จึงเข้ามาทำงานกับเครือข่ายกลุ่มคนไร้บ้าน ตอนนี้นอกจากการทำอาหารที่เราทำเป็นอาชีพได้ เราทำงานอยู่ในทีมคุณภาพชีวิต ช่วยดำเนินเรื่องทำบัตรประชาชน บัตรทอง บัตรคนพิการ ให้คนไร้บ้าน เราได้เชื่อมต่อกับคนไร้บ้านที่ยังอยู่ข้างนอกด้วย


          กลุ่มคนไร้บ้านนั้นไร้ที่อยู่อาศัยแต่ยังมีหลายสิ่งที่ไม่ต่างไปจากคนที่มีที่หลับที่นอน มีความฝัน ความหวังที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขอยู่ในที่หลบแดดหลบฝน ที่เป็นดังที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลายคนมีความสามารถมากมายที่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ขาดแต่เพียงโอกาสเท่านั้น นี่เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้สังคม  น่าอยู่มากขึ้น


          ทั้งนี้ หากสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไร้บ้าน ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Penguinhomeless หรือเว็บไซต์ http://penguinhomeless.com 

Shares:
QR Code :
QR Code