สรุปวันที่ 3 ของช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 54

มีผู้เสียชีวิต 151 คนบาดเจ็บ 1,811 คน

 

สรุปวันที่ 3 ของช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 54

 

สรุปยอดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 151 คน บาดเจ็บกว่า 1,800 คน

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปจำนวนอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคม มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 1,696 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 151 คน บาดเจ็บ 1,811 คน จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ จ.เชียงราย 71 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 9 คนคือ จ.เพชรบุรี สาเหตุส่วนใหญ่ยังเกิดจากเมาแล้วขับจากพาหนะรถจักรยานยนต์สูงสุด

 

ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนพบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดในวันสุดท้ายของ วันหยุดมากที่สุด จึงกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับความเร็วและเมาแล้วขับ ให้ทุกจังหวัดตั้งจุดตรวจถนนสายรองที่เป็นจุดตัดกับถนนสายหลักและให้ติดป้าย เตือน ป้ายแนะนำ จุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางลาดชัน ขึ้น-ลงภูเขา และขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านบริเวณที่หมอกลงจัดและฝนตกหนักด้วย

 

 

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

update : 0301-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code