สระแก้ว เบื้องบูรพา ขยายเครือข่าย “โรงเรียนปลอดเหล้า”

 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 2 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบประกาศให้เป็น “โรงเรียนปลอดเหล้า”

เหล้า

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ในปี 2555 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลโอกาสครบรอบ 2,600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เหล้า

เมื่อเร็วๆ นี้ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน ในการมอบแนวทางและการดำเนินงานจัดโรงเรียนปลอดเหล้า ขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 205 คน เข้าร่วม ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งเป้าหมายไปที่ กลุ่มโรงเรียน ขยายโอกาส เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวน 34 โรงเรียน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มา:สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ