สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเตือนภัยยาสูบ

บุหรี่ เป็นอันตรายต่อตัวเองและคนข้างเคียง

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเตือนภัยยาสูบ

          ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ที่องค์การอนามัยโลก กำหนดประเด็นการรณรงค์ ว่า tobacco health warnings หรือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

          พระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาส ให้คนไทยในสาธารณรัฐโปแลนด์เฝ้า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ความว่า

 

           อยากให้ช่วยกันรณรงค์ว่าให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ คือ นอกจากเป็นอันตรายกับตัวคนสูบแล้ว ยังเป็นอันตรายกับคนข้างเคียง ที่เรียกว่า passive smoker คือตัวเองไม่ได้สูบ แต่ต้องไปนั่งสูดควันของคนที่สูบ ก็สามารถทำให้เป็นมะเร็งปอดได้เช่นเดียวกัน

 

          ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ประกาศอย่างเป็นทางการว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดเมื่อ พ.ศ.2507 เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยฝ่ายต่างๆ ทั่วโลก

 

          ต่อมาในปี พ.ศ.2529 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศอย่างเป็นทางการว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของมะเร็งปอด ทำให้เกิดการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และที่ทำงานทั่วโลกเช่นกัน

 

          นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบ สารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิดในควันบุหรี่ หลอดลมและปอดจึงเป็นอวัยวะที่สัมผัสสารก่อมะเร็งมากกว่าส่วนอื่นของร่างกายผู้ที่ได้รับควันบุหรี่

 

          ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ 1,300 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอด ปีละ 1.2 ล้านคน เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของผู้ชาย ในขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในแต่ละปีมีชาวโลกเสียชีวิต 5.4 ล้านคน จากการสูบบุหรี่ และ 5 แสนคน จากการได้รับควันบุหรี่มือสอง

 

          ในส่วนของคนไทยมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอด ในปี พ.ศ.2547 จำนวน 12,772 คน เป็นชาย 8,820 คน หญิง 3,952 คน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 9,979 คน หรือ 78% ของผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอดทั้งหมด ในคนไทยที่ไม่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอด 2,799 คน มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นผลจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง อันเป็นผลจากการที่ประชากรที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ยังคงได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะในบ้านที่กว่าร้อยละ 60 ของคนไทยที่สูบบุหรี่สูบในบ้าน

 

          มะเร็งปอดจัดเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง ที่มักจะไม่มีอาการและยากที่จะตรวจพบในระยะแรก ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่แสดงอาการแล้ว เกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตภายในเวลาหนึ่งปี

 

          ในปี พ.ศ.2547 กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ประกาศอย่างเป็นทางการว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็ง ในอวัยวะต่างๆ รวมสิบอวัยวะ คือ ช่องปาก ลำคอและกล่องเสียง หลอดลมและปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับอ่อน เม็ดเลือดขาว ไต กระเพาะปัสสาวะ และปากมดลูก ควันบุหรี่จึงเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

update 26-05-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code