สมุทรสาคร สั่งปิด 160 โรงเรียน 2 วันหนีฝุ่น

ที่มา :  มติชนออนไลน์


สมุทรสาคร สั่งปิด 160 โรงเรียน 2 วันหนีฝุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ว่าสมุทรสาคร  สั่งปิด 160 โรงเรียน 2 วันหนีฝุ่นพิษ


นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาทั้งในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ มาตรการเข้มที่จะดำเนินการเพื่อการลดฝุ่นละออง PM 2.5 และประเด็นสำคัญคือ ความเหมาะสมในการประกาศให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งใช้เวลาในการประชุมนานเกือบ 5 ชั่วโมง จึงได้ข้อสรุปทั้งแนวทางการลดฝุ่นละออง การประกาศเขตควบคุม และการประกาศหยุดเรียน


นายสมคิด ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งผู้แทนของกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอนามัย และภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญในการประกาศเขตพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เพื่อพิจารณาว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ตามมาตรา 28/1 ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอย่างหลากหลายมิติ ตั้งแต่ข้อมูลว่าเป็นไปตามองค์ประกอบของกฎกระทรวง กับ พ.ร.บ.ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งมีข้อกังวลกันว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะยังไม่ได้บ่งชี้ชัดเจน 100% เนื่องจากว่าข้อมูลทางวิชาการในการสนับสนุนต้นตอสาเหตุหรือว่าแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนเกิดในพื้นที่ใด แล้วก็เกิดจากแหล่งใด จึงมีความเห็นว่าการออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมน่าจะยังไม่มีความจำเป็น เนื่องจากว่าข้อมูลไม่เพียงพอต่อการออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมฯ อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกมากขึ้น ซึ่งถ้าออกประกาศเขตควบคุมก็ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกประกาศโดยตรงนั้น ต้องออกประกาศทั้งหมด 37 อปท. และแต่ละอปท.ก็มีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนั้นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความเห็นว่าในระยะนี้มาตรการเร่งด่วนประการแรกก็คือ ใช้มาตรการที่ดำเนินการมาทั้งหมดอย่างเข้มข้นต่อไป ในเรื่องของการลดผลกระทบหรือบรรเทาผลกระทบด้วยการสเปรย์น้ำ ล้างถนน บวกกับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูล และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง , ในส่วนที่สองก็คือ เรื่องของการลดแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยมีชุดทำงานที่จะคอยตรวจสอบต้นกำเนิดแหล่งมลพิษทุกประเภท เช่น การจราจรและการตรวจควันดำ ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีชุดปฏิบัติการออกไปดำเนินการ


“ส่วนมาตรการเพิ่มเติมของคณะกรรมการ คือให้ อปท.ดำเนินการอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข แม้จะยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม แต่ก็ให้ไปดำเนินการในพื้นที่โดยให้ตรวจสอบหาแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดฝุ่นพิษทุกประเภท ทั้งในอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตากับถ่านหินเป็นหลัก หรือ การเผาในที่โล่งแจ้ง หากพบว่ากระทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายทันที และให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการจะมีการประชุมประเมินทุกๆ วัน เพื่อดูว่าหากพื้นที่ อปท.ใดมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับให้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมฯ ก็ให้พิจารณาเสนอขึ้นมา แล้วทางคณะกรรมการจะพิจารณาในเรื่องของการประกาศต่อไปนอกจากนี้จะเข้มข้นในเรื่องของการให้ความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชุดนี้อีกด้วย” นายสมคิดกล่าว


นายสมคิดกล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนนั้นหลังจากที่มีหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งมาแล้วว่า ให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหยุดการเรียนตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อที่จะลดผลกระทบในเรื่องสุขภาพของนักเรียนนั้น ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ประกาศให้โรงเรียนทั่วจังหวัดซึ่งมีอยู่ 160 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 103 แห่ง โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 11 แห่ง สถานบันการอาชีวศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนเอกชน 23 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด อปท.อีก 20 แห่ง หยุดการเรียนในช่วงดังกล่าวทั้งหมด

Shares:
QR Code :
QR Code