สมุทรปราการ หนุนเยาวชนร่วมรณรงค์งานศพปลอดเหล้า

สมุทรปราการ หนุนเยาวชนร่วมรณรงค์งานศพปลอดเหล้า

ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดสมุทรปราการ นำกลุ่มเยาวชนต้นกล้าปราการร่วมรณรงค์งานศพปลอดเหล้า

สมุทรปราการ หนุนเยาวชนร่วมรณรงค์งานศพปลอดเหล้า สมุทรปราการ หนุนเยาวชนร่วมรณรงค์งานศพปลอดเหล้า

นายธีระชาติ จงอุดมศีล ผู้แทนชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบ นำกลุ่มเยาวชนต้นกล้าปราการร่วมรณรงค์ให้งานพระราชทานเพลิงศพ นายชิต จุ้ยศิริ ปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สมุทรปราการ หนุนเยาวชนร่วมรณรงค์งานศพปลอดเหล้า

นอกจากนี้ ผู้แทนชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบ และกลุ่มเยาวชนต้นกล้าปราการ ได้เข้าร่วมงานประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ได้มีประเด็นของบทบาท หน้าที่ของเยาวชน มีการเรียนรู้เรื่องละครสั้น วิทยุชุมชน ทำให้กลุ่มเยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่ ซึ่งต่อไปเยาวชนต้องเรียนรู้และนำ ไปพัฒนาต่อที่พื้นที่ตนเอง

ที่มา: ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code