‘สภา-สสส.’ ตรวจสุขภาพ ติวเข้มพฤติกรรมการกิน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


'สภา-สสส.' ตรวจสุขภาพ ติวเข้มพฤติกรรมการกิน  thaihealth


รัฐสภา จับมือ สสส.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิก-เจ้าหน้าที่-สื่อมวลชนประจำรัฐสภา "ตรวจวัด ตระหนักรู้ ควบคู่จิตอาสา" พร้อมแนะนำเพิ่มกิจกรรมทางกายการปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำหนักเกิน อ้วน ลงพุง


เมื่อวันที่ 22 ส.ค.60 ที่บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ "ตรวจวัด ตระหนักรู้ ควบคู่จิตอาสา" ให้แก่สมาชิกรัฐสภา โดยภายในงานประกอบด้วย ฐานการตรวจสุขภาพ BMI, ฐานจิตอาสาสาธิตทำหนังยางยืด, ฐานโภชนาการในองค์กร และฐานวัดพุงวัดโรค นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการสุขภาพ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านในแต่ละฐาน คอยให้คำแนะนำและตอบคำถามปัญหาสุขภาพ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


ทั้งนี้ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดบูธตรวจวัดสุขภาพให้แก่ เจ้าหน้าที่/ข้าราชการรัฐสภา สื่อมวลชน และบุคลากรที่ทำงานในรัฐสภา โดยกิจกรรมมีตั้งแต่ การตรวจวัดรอบพุง, น้ำหนักตัว, ดัชนีมวลกาย และองค์ประกอบร่างกาย ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ ไขมัน, ระดับไขมันในช่องท้อง, เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อ ซึ่งตลอดการตรวจวัดมีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยให้คำแนะนำเรื่องการเพิ่มกิจกรรมทางกายการปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน และอ้วนลงพุง


พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีฐานกิจกรรมเสริมฝึกปฏิบัติร้อย "ยางยืด ยืดชีวิต" และสาธิตท่าออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ยางยืดที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย เสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ โดยเปิดให้ผู้สนใจและมีจิตอาสาร่วมร้อยยางยืด นำไปบริจาคให้กับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต่างๆ เพื่อใช้ในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมมีตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. วันที่ 21-23 สิงหาคม นี้

Shares:
QR Code :
QR Code