สภาเช็คสุขภาพนักการเมือง

ชีวิตดี สุขภาพดี

 

สภาเช็คสุขภาพนักการเมือง

 

 

          รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรม “good life-good health : ชีวิตดี สุขภาพดี” ที่บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา จะเป็นประธานเปิดงานในเวลา 08.30 น. ร่วมกับ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผจก.สสส. ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับ ส.ส. ส.ว.ข้าราชการรัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชน โดยเฉพาะการให้บริการแนะนำโรค “กรดไหลย้อน” และ “นอนกรน” ซึ่งมักเป็นกับผู้บริหารที่มีอายุสูงและต้องทำงานเคร่งเครียด นอกจากนี้ สสส.จะมีการนำเสนอ “ยางยืดเหยียด” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่การสร้างเสริมสุขภาพ และกิจกรรมผ่อนคลายกับ “ดนตรีบำบัด” ที่เป็นการฝึกการหายใจ การผ่อนคลายความตึงเครียด เพื่อช่วยปรับสมดุลของระบบการเผาผลาญของร่างกาย รวมทั้งการนวดเพื่อสุขภาพ สำหรับ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจะได้รับแจก “ยางยืดเหยียด” นวัตกรรมใหม่การผ่อนคลายความเครียด และ “ซีดีดนตรีบำบัด” ที่นำกลับไปฝึกต่อที่บ้านได้

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  

 

 

 

 

 

update : 03-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code