สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่…ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สพส.) ได้จัดงานประชุมชี้แจงรายละเอียด “โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 4 ภายใต้แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้น ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

ในงานมีผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการ จำนวน 30 บริษัท ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 48 คน โดยภายในงานประชุม ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งแนวความคิดของการจัดทำโครงการฯ ขั้นตอนการดำเนินงานของสถานประกอบการเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ สิทธิและประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับสถานประกอบการที่อยู่ในเขตภาคตะวันออก

สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

นอกจากนี้ ยังได้เปิดเวทีเสวนา “เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่…ไม่ยากอย่างที่คิด” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชพล บุญประคอง หัวหน้าแผนกฝ่ายสรรหาว่าจ้างและค่าตอบแทน บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณสุทธิรักษ์ สุทธิสถิตย์ จป.วิชาชีพ ของบริษัท คิว.ที.ซี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งจังหวัดระยอง ตัวแทนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ระดับพลาดินั่มในปี 2553 มาเล่าประสบการณ์จากการทำงานในช่วงที่ผ่านมา เกี่ยวกับจุดเริ่มต้น และแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ทำให้ตัวแทนจากสถานประกอบการที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของทั้ง 2 บริษัทอย่างต่อเนื่อง 

สพส.จัดประชุมสถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดคลินิกรับคำปรึกษา และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯในช่วงท้ายของการประชุม พร้อมชมวีดีทัศน์การประชาสัมพันธ์ ”โครงการโรงงานปลอดบุหรี่” ผ่านสื่อวิทยุของบริษัทนูทริกซ์ ในช่วงท้ายของงานด้วย

ที่มา: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่muj 

Shares:
QR Code :
QR Code