สปป.ลาว ศึกษาดูงาน สสส.ไทย หวังนำรูปแบบการจัดตั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้

รมช.สธ.ลาว พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง สปป.ลาว ศึกษาดูงาน สสส.ไทย หวังนำรูปแบบการจัดตั้งองค์กร การบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้ เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมการบริโภคยาสูบที่ลาว


ลาวดูงาน สสส.


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.บุญกว้าง พิจิต (Dr.Bounkhouang Phichit) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ จากกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และสำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้เดินทางมาศึกษาดูงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อศึกษาแนวทางการก่อตั้งองค์กรสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของ สปป. ลาว ซึ่งคณะผู้บริหาร สปป.ลาว ได้ให้ความสนใจ เรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระบบการจัดสรรทุนและการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ สสส. ของไทย อย่างไรก็ตามก็แสดงความกังวลว่า การรณรงค์ลดการสูบบุหรี่อาจมีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ต่อต้าน เพราะบางส่วนเกรงว่ามาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ จะส่งผลกระทบให้เกษตรกรปลูกใบยาสูบมีรายได้ลดลง ที่สำคัญคือ สปป. ลาว มีผู้สูบยาสูบชนิดมวนเองกันมาก


“ประเทศไทยใช้มาตรการทางภาษี ควบคู่กับการรณรงค์ เพื่อให้คนไทยลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ซึ่งการเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรปลูกใบยาสูบ จากการสำรวจพบว่า รายได้ของเกษตรปลูกใบยาสูบไม่ลดลง  เพราะเกษตรกรมีการปรับตัว และที่สำคัญเกษตรกรไม่ได้ปลูกยาสูบอย่างเดียว แต่ปลูกพืชอื่นๆ ด้วย ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่ของไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะยากจน และจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เช่นเดียวกับ สปป. ลาว ดังนั้น การติดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ จึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารไปยังผู้ที่ไม่รู้หนังสือ หรือมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก” ศ.นพ.ประกิต กล่าว


ด้าน น.ส.บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการเครือข่ายควบคุมยาสูบในภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า สปป.ลาว มีโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาการควบคุมยาสูบและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเพิ่งผ่านสภาของ สปป.ลาวเมื่อต้นปีที่แล้ว ในหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีงบประมาณจำกัด รัฐบาลของ สปป.ลาว ก็ได้เริ่มรณรงค์ควบคุมยาสูบอย่างจริง นอกจากการออกกฎหมายแล้ว สปป.ลาว ได้ประกาศให้การแข่งขันซีเกมส์ที่ลาวเป็นเจ้าภาพเมื่อสองปีที่แล้วเป็นซีเกมส์ปลอดบุหรี่อีกด้วย


ดร.ดวงจันทร์ แก้วอาสา


ดร.ดวงจันทร์ แก้วอาสา อธิบดีกรมอนามัย สปป.ลาว กล่าวว่า สปป.ลาว สามารถนำการดำเนินงานของ สสส.ของไทยไปปรับใช้ได้คือ มาตรการควบคุมยาสูบและสุรา ซึ่ง 2 ปัญหานี้ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเข้าใจข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้น สปป. ลาว จำเป็นต้องให้ความรู้ต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทาง สปป.ลาว กำลังเตรียมจัดตั้งกองทุนเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบขึ้นมา ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการจัดตั้ง สสส. การมาดูงานครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


 


 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code