สธ.เร่งแก้วิกฤติคนไทยเมินสารไอโอดีน

ส่งผลปัญญาอ่อน โดยเฉพาะทารกในครรภ์

 สธ.เร่งแก้วิกฤติคนไทยเมินสารไอโอดีน

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน วันไอโอดีนแห่งชาติ ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง โดยมี ไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่คนไทย

 

          นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเป็นโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและพระราชทานพระราชดำริในเรื่องนี้อยู่เสมอ และการขาดสารไอโอดีน ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ

 

          จากผลสำรวจปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ และความครอบคลุมเกลือไอโอดีนที่ได้มาตราฐานระดับครัวเรือน ถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกยังอยู่ระดับที่ไม่น่าไว้วางใจ จึงยังต้องเพิ่ม ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานและต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องให้ประชากรในพื้นที่ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

 

          ด้าน นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขทางด้านโภชนาการที่สำคัญ เป็นต้นเหตุที่พบมากที่สุดของภาวะ ปัญญาอ่อนซึ่งป้องกันได้ พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่จะมีผลร้ายแรงชัดเจนในทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนอายุ 2-3 ปี โดยมี ผลลดความเฉลียวฉลาด หรือไอคิวของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

          สำหรับวันไอโอดีนแห่งชาติปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ยูนิเซฟ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ผลิตเกลือเสริมไอโอดีน สมาคมภัตตาคารไทย ในการจัดกิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติในปีนี้ ประกอบด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านไอโอดีนต้นแบบ การตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับไอโอดีน และการแสดงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไอโอดีนตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของสารไอโอดีน

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update: 09-07-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code