สธ.ห่วงโรคที่มากับสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน แนะปรุงสุกสะอาดก่อนรับประทาน

 

สธ.ห่วงโรคที่มากับสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน แนะปรุงสุกสะอาดก่อนรับประทาน

 

ช่วงตรุษจีนปีนี้ควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีกที่สด ไม่มีรอยช้ำ หรือมีจุดเลือดออก สธ.จึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ จัดโครงการเพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดนก

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวแนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกในช่วงตรุษจีนปีนี้ควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีกที่สด ไม่มีรอยช้ำ หรือมีจุดเลือดออก สธ.จึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ

จัดโครงการเพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดนก แก่กลุ่มผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกต่าง ๆ และประชาชนที่บริโภคสัตว์ปีก โดยวันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 23 มกราคม 2555 เป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีไหว้เจ้าบรรพบุรุษโดยใช้เนื้อสัตว์ปีกประเภท ไก่ เป็ด เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคไข้หวัดนก ควรเลือกซื้อเป็ดไก่ที่ดูสดใหม่ เนื้อไม่มีสีคล้ำ ผิวหนังหรือเครื่องในไม่มีจ้ำเลือด ไข่ไก่และไข่เป็ด ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่ และไม่มีมูลติดเปื้อนที่เปลือกไข่ และควรนำมาล้างให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ขณะประกอบอาหาร ไม่ควรใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจมูก ตา และปาก และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ แยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบ อาหารที่ปรุงสุกแล้ว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ