สธ.หนุนธุรกิจร้านอาหารไทยคุณภาพ ต้องระดับอินเตอร์

สสส.- สมาคมภัตตาคารไทย วางเกณฑ์อาหารปลอดภัย           

 

สธ.หนุนธุรกิจร้านอาหารไทยคุณภาพ ต้องระดับอินเตอร์

 

                 รมช.สธ. หนุนยกระดับร้านอาหารไทยโกอินเตอร์ หลังสำรวจพบร้านอาหารต่างชาติตีตลาดไทยมากขึ้น ด้าน สสส.-สมาคมภัตตาคารไทยวางเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย  ปลุกกระแสสุขภาพสร้างรายได้ 6 พันล้านบาทต่อปี

 

                  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ สมาคมภัตตาคารไทยและชมรมร้านอาหารไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารไทย พัฒนาและยกระดับคุณภาพร้านให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

                 นายวิชาญ มีนชัยนันท์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของอาหาร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสะอาดปราศจากเชื้อโรค-สารเคมีตกค้างเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี อย่างที่รู้กันว่าอาหารไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนานาชาติ แต่ปัจจุบันยังคงพบปัญหาร้านอาหารต่างชาติมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่หลายในตลาดของประเทศไทย ดูได้จากร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีอยู่มากถึง 660 แห่ง ซึ่งร้านเหล่านี้สามารถกินส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 6000 ล้านบาท

 

 

                  กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างเต็มที่เพื่อทำให้คนไทยได้กินอาหารที่ สะอาด ปลอดภัย  ซึ่งจากการสำรวจพบอาหารปรุงสำเร็จมีการปนเปื้อน โดยร้อยละ 60 มาจากผู้ปรุงและผู้ที่สัมผัสอาหาร เนื่องจากมือไม่สะอาด เก็บอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนร้อยละ 40 เกิดจากสุขาภิบาล เช่น น้ำใช้ไม่สะอาดหรือ ล้างไม่สะอาด การกำจัดน้ำเสียและขยะไม่ถูกต้องนายวิชาญ กล่าว

 สธ.หนุนธุรกิจร้านอาหารไทยคุณภาพ ต้องระดับอินเตอร์

 

                 ด้านนาย ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การยกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ต้องมีการส่งเสริมให้ร้านอาหารใส่ใจในเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัยโภชนาการเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างกลไกการควบคุมการดูแลให้อาหารปลอดภัยได้ ซึ่งนั่นเป็นการผลักดันระบบมาตรฐานการจัดการความสะอาดของอาหาร ให้ไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติได้ 

 

 

                 นางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า การจัดร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและการบริหารจัดการร้านอาหารไทยนั้น ต้องประกอบไปด้วยเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐานการบริหาร จริยธรรม วิธีการตรวจประเมินและผู้ประเมินและข้อกำหนดอื่นๆ เช่น เกณฑ์การคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยภายในประเทศ โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและบุคลากรในร้านที่เข้าร่วมโครงการฯจะต้องผ่านการอบรมและตรวจสอบมาตรฐาน ด้านการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การจัดการสถานที่และการบริการ จากบริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบด้านอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

 

 

                  ในปี 2551-2552 ตั้งเป้านำร่องรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 150 ร้านจากนั้นจะขยายผลโครงการทั่วประเทศ และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนต่อไปนางปวรวรรณ กล่าว

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : มณีรัตณ แช่มมณี team content www.thaihealth.com

 

 

 

updeat 12-12-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code