สธ.สำรวจสุขภาพ 8 จังหวัด

เผยร้อยละ 53 น้ำหนักเกิน เสี่ยงความดันโลหิตสูง

 สธ.สำรวจสุขภาพ 8 จังหวัด

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2551 สธ.มีนโยบายรณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เพราะจากการสำรวจภาวะสุขภาพในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปี 2547 พบว่า มีภาวะความดันโลหิตสูงร้อยละ 22 หรือประมาณ 11 ล้านคน และแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 30,000 ราย ที่น่าตกใจคือ ผู้ป่วย 2 ใน 3 ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเป็นโรค อีกทั้ง ข้อมูลในปี 2549 ยังพบผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วประเทศสูงเกือบ 400,000 คน

 

          นพ.สุพรรณกล่าวว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวคือ อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือมีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคความดันโลหิตสูง น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ใช้วิถีชีวิตแบบนั่งๆ นอนๆ ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กินอาหารรสเค็มจัด อาหารมีไขมันสูง ไม่กินผัก มีความเครียด และเป็นเบาหวาน

 

          “กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำรวจพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงแบบเร่งด่วนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ใน 8 จังหวัด คือ ลำปาง พะเยา อุบลราชธานี ชัยภูมิ ชัยนาท ปทุมธานี ชุมพร และตรัง จำนวน 825 คน พบว่าร้อยละ 53 น้ำหนักเกินปกติ ผู้หญิงมีรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร ร้อยละ 46 ผู้ชายมีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตร ร้อยละ 15 ซึ่งเกินมาตรฐาน และเกือบร้อยละ 30 พบว่าบิดา-มารดามีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาสามีและภรรยา กลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 3 แม้ว่ามีความรู้ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับดี แต่มีการนำมาปรับใช้ในพฤติกรรมประจำวันในระดับปานกลาง คือ ทำบ้างไม่ทำบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอาหารการกินและการไม่ออกกำลังกาย” นพ.สุพรรณกล่าว

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update : 14-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code