สธ.สระแก้ว จับมือ 11 ภาคี เครือข่ายผนึกพลัง “คนไทยไร้พุง”

เผยโรคอ้วนคร่าชีวิตทุกๆ 6 นาที

 สธ.สระแก้ว จับมือ 11 ภาคี เครือข่ายผนึกพลัง “คนไทยไร้พุง”

          สธ.สระแก้วจับมือ 11 องค์กรภาคี ผนึกพลังลดโรคอ้วนลงพุง ต้นเหตุคนไทยป่วยและตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และสารพัดโรคที่คร่าชีวิตคนไทยทุกๆ 6 นาทีจะตาย 1 คน และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

 

          สระแก้ว/ น.พ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า โรคอ้วนลงพุงหรือภาวะไขมันในช่องท้องเกิน เป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ หลอดเลือด รวมถึงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง อัมพาต มะเร็ง และโรคอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นตัวบ่อนทำลายเศรษฐกิจของชาติในภาพรวม จากการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยของคนไทย ปี 2547 พบคนไทยอ้วนลงพุงเป็นเบาหวานมากเป็น 3 เท่าของคนไม่อ้วน พบมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็น 2 เท่าของคนไม่อ้วน และมีอัตราเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองสูงเป็น 2 เท่าของคนไม่อ้วน ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจในประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

 

          จากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ปี 2546-2547 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบคนไทยอายุ 19-74 ปี มีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ โดยผู้ชายเกิน 90 ซม. หญิงเกิน 80 ซม. สูงถึงร้อยละ 28.3  พบในเขตเมืองร้อยละ 38.4 ในเขตชนบทร้อยละ 25.5 พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และที่น่าตกใจคือ ในรอบ 7 ปี มีคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงเพิ่มเป็น 1.3 เท่า นอกจากนั้นยังพบว่าคนที่มีรอบเอวเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ซม. จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่ม 3-5 เท่า หากเอวใหญ่ขึ้นเท่าไร ยิ่งเจ็บป่วยและตายเร็วขึ้นเท่านั้น

 

          สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดสระแก้ว ได้สมัครเข้าร่วมโครงการภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง ปี 2551 โดยมีองค์กรร่วมดำเนินงาน 11 แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ อบต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์, อบต.สระแก้ว  อ.เมือง, อบต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ, อบต.หนองม่วง อ.โคกสูง, อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร, อบต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น ส่วนประเภทองค์กรทั่วไป 3 แห่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลคลองหาด ในส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา โดยองค์กรนำร่องทั้ง 11 องค์กร ซึ่งมีประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจำนวน 40,000 คน จะต้องมีกิจกรรมวัดรอบเอวเพื่อสำรวจภาวะลงพุง หลังจากนั้นช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551 ทุกองค์กรต้องจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะเพื่อภาวะอ้วนลดพุงให้ได้อย่างน้อยคนละ 5 เซนติเมตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะคัดให้เหลือ 5 องค์กรส่งประกวดองค์กรไร้พุงต้นแบบระดับประเทศในเดือนมกราคม 2552 ต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update : 14-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code