สธ.พบโจ๋ต่ำ 20 ปีติดเอดส์เพิ่ม-ปัญหาไม่นิยมถุงยาง

 

โดยกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี ติดเชื้อสูงสุดพบร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2552 ถึง 3 เท่าตัวในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทคือแบบแอบแฝงมีอัตราติดเชื้อร้อยละ 2.05 จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดคือระนอง ร้อยละ15 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 10.88 

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ผลเฝ้าระวังล่าสุดในกลางปี 2553 ในประชากร 8 กลุ่มในทุกจังหวัด ได้แก่ กลุ่มโลหิตบริจาค กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด กลุ่มหญิงฝากครรภ์ กลุ่มผู้ชายที่รักษากามโรค กลุ่มหญิงบริการทางเพศทั้งชนิดตรงกับแอบแฝง กลุ่มชายบริการทางเพศ กลุ่มชาวประมง และกลุ่มแรงงานต่างชาติ

รวมทั้งหมด 134,161 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มที่มีแนวโน้มติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มพนักงานบริการทางเพศทั้งชายและหญิง และกลุ่มชาวประมง ในกลุ่มชายบริการทางเพศ มีการติดเชื้อสูงกว่าปี 2552 ประมาณ 1 เท่าตัว โดยพบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ยร้อยละ21 ซึ่งกล่าวได้ว่าในกลุ่มผู้ที่ให้บริการทางเพศในทุก5 คน จะพบผู้ติดเชื้อได้ 1 คน

โดยกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี ติดเชื้อสูงสุดพบร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2552 ถึง 3 เท่าตัวในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทคือแบบแอบแฝงมีอัตราติดเชื้อร้อยละ 2.05 จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดคือระนอง ร้อยละ15 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 10.88 โดยทั้งกลุ่มชายบริการและหญิงบริการทางเพศแอบแฝง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลาย เช่นมีการติดต่อทางเว็บไซต์มีรูปโชว์พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และนัดเจอกันภายหลัง หรือลักลอบให้บริการตามผับ คาราโอเกะ ส่วนประเภทหญิงบริการทางตรงมีแนวโน้มลดลง กลุ่มนี้มีพบติดเชื้อร้อยละ 2.82 จังหวัดลำปางมีอัตราการติดเชื้อสูงสุดร้อยละ 15.66 รองลงมาคือสมุทรสาครร้อยละ 15 และยโสธร ร้อยละ 11

ส่วนกลุ่มชาวประมง มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 2.52 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 2 เท่าตัว ชี้ให้เห็นว่าประชากรกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้น และการติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรกนั้นจะไม่มีอาการแสดง ยังคงความสวยความหล่อตามปกติ หากมีเพศสัมพันธ์กัน คนกลุ่มนี้สามารถถ่ายทอดเชื้อสู่คู่นอนได้หากไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน

ปัญหาหลักของการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสะสมตั้งแต่พ.ศ. 2527 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม2554 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีอาการป่วยเป็นโรคเอดส์รวมทั้งหมด 372,874 ราย เสียชีวิตแล้ว98,153 ราย โดยร้อยละ 84 ติดเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ร้อยละ75 ของผู้ป่วยโรคเอดส์อายุระหว่าง 20-44 ปี อาชีพรับจ้างมากที่สุดร้อยละ 45 เป็นแม่บ้านร้อยละ 4

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ