สธ.ปิ๊งตรวจเชื้อเอดส์ในโรงเรียน – มหาวิทยาลัย

แนะให้วางถุงยางอนามัยตามปั๊มและโรงแรมด้วย

 

 

สธ.ปิ๊งตรวจเชื้อเอดส์ในโรงเรียน – มหาวิทยาลัย         รมช.สธ.ปิ๊งไอเดียตรวจเชื้อเอดส์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยสมัครใจ เหตุเยาวชนติดเอดส์พุ่ง สั่งผู้บริหารกรมควบคุมโรคหาแนวทางดำเนินการ ด้าน มีชัยเผยวัยรุ่นแนวโน้มเสี่ยงมากขึ้น

         

         นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการแถลงข่าว เอดส์พุ่ง เยาวชนรวมพลังสังคม ป้องกันเอดส์ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ ว่า จากข้อมูลการติดเชื้อเอชไอวี ทราบว่า ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 16-24 ปี ดังนั้น ตนจึงได้ฝากการบ้านให้ผู้บริการกรมควบคุมโรคพิจารณา ว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้มีการสุ่มตรวจเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดที่แท้จริง

         

         แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพราะด้วยความเป็นห่วงเยาวชน ซึ่งจะเปิดให้เยาวชนเข้าตรวจด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่มาตรการบังคับ ทำในลักษณะเดียวกับคลินิกนิรนามที่ไม่มีการเปิดเผยผู้ที่เข้ารับการตรวจ และผลการตรวจต้องเป็นความลับ

         

         การตรวจเอดส์ทำให้ 2 วิธี คือ การตรวจน้ำลาย และตรวจเลือด เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น โดยจะขอความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการในโรงเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษา ที่ผ่านมา ก็เคยมีการตรวจหาสารเสพติดในเด็กและเยาวชนมาแล้ว ซึ่งกรณียาเสพติดเมื่อใช้แล้วยังบำบัดรักษาให้หายได้ แต่กรณีการติดเชื้อเอชไอวีเมื่อติดแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ และเมื่อพบจะได้ช่วยกันป้องกันควบคุม จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปคิดหาวิธีเพื่อที่จะทราบตรงนี้รมช. สาธารณสุขกล่าว

 

         ทางด้านนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ กล่าวว่า อายุเฉลี่ยเมื่อเข้าสู่การขายบริการ คือ 16 ปี และ 44% ของกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 พบว่า 32% ของผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเยาวชน

         

         ทั้งนี้ การแก้ปัญหาในเรื่องนี้รัฐควรสนับสนุนให้มีการวางถุงยางอนามัยในปั๊มน้ำมันและโรงแรม เช่นเดียวกับการวางสุราไว้ให้บริการแขกที่เข้าพัก จะทำให้ประชาชนเข้าถึงถุงยางอนามัยมากขึ้น

         

         ขณะที่นายกิตติพันธ์ กันจินะ ประธานคณะทำงานเยาวชนป้องกันเอดส์ กล่าวว่า จากการสำรวจของเครือข่ายเยาวชนเมื่อเดือน ธ.ค. 2551 ในกลุ่มจากกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า เยาวชน 69% ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง 24% เท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องเอดส์และเพศสู่เพื่อนเยาวชนได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

update 12-02-52

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code