สธ.จัดมหกรรมภูมิปัญญา ยกระดับชีวิต”ผู้สูงอายุ”

ผู้สูงอายุไทยน่าห่วงร้อยละ 52 ไม่เคยตรวจสุขภาพ

 สธ.จัดมหกรรมภูมิปัญญา ยกระดับชีวิต”ผู้สูงอายุ”

          นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะจัดทำโครงการมหกรรมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างอาหารปลอดภัย เทิดไท้ราชินี ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

          นายวิชาญกล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลในปี 2550 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้น คาดว่าในอีกปี 10 ปีข้างหน้า ผู้หญิงไทยจะมีอายุเฉลี่ย 80 ปี ส่วนผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ย 74 ปี แต่สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยยังน่าเป็นห่วง เพราะมีผู้สูงอายุร้อยละ 52 ไม่เคยตรวจสุขภาพ และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคข้อเสื่อม ปวดข้อ ปวดหลัง ตาต้อกระจก ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หูตึง ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

 

          “นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้รวมตัวตั้งชมรมผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมสุขภาพ เน้นออกกำลังกาย นวดแผนโบราณ ปลูกผักสวนครัว ทอผ้า จักสาน และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ลูกหลานในชุมชน” นายวิชาญกล่าว

 

          นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดรถบริการรับ-ส่งผู้มาร่วมงาน จากบริเวณทางเข้า สธ. ทางด้านหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญา ฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update : 25-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code