สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ละปี

สถานการณ์น้ำประเทศไทย

สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ละปี

ภาพที่ 1 ปริมาณฝนเฉลี่ย ระหว่างปี 2546 ถึงปี 2550 เปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยระหว่างปี 2493 ถึงปี 2540 

สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ละปี

ภาพที่ 2 ปริมาณฝนสะสมรายภาคเปรียบเทียบระหว่างปี 2549 และปี 2550

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

 

 

Update: 05-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code