สถานการณ์ขยะประเทศไทย ณ ปี 2552

 

 

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2552 ระบุว่า มีขยะเกิดขึ้นทั้งหมด 30.27 ล้านตัน (เท่ากับน้ำหนักคน 500 ล้านคน) แบ่งเป็น

 

ขยะทั่วไป 27.20 ล้านตัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากชุมชน 15.11 ล้านตัน และจากอุตสาหกรรม 12.09 ล้านตัน

ขยะทั่วไป 27.20 ล้านตัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากชุมชน 15.11 ล้านตัน และจากอุตสาหกรรม 12.09 ล้านตัน

 

และหากเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้น 0.652 กิโลกรัม/คน/วัน ขณะที่ในการกำจัด พบว่า 5.28 ล้านตัน เป็นการกำจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล

ขยะอันตราย 3.07 ล้านตัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากชุมชน 0.70 ล้านตัน และจากอุตสาหกรรม 2.37 ล้านตัน

ขยะทั่วไป 27.20 ล้านตัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากชุมชน 15.11 ล้านตัน และจากอุตสาหกรรม 12.09 ล้านตัน

 

ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีขยะอันตรายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.50 ของขยะอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ผ่านการรายงานดังกล่าว ยังไม่นับรวมขยะชุมชนและขยะอันตรายอีกจำนวนมหาศาลที่มีการลับลอบทิ้งตามพื้นที่สาธารณะ หรือตามพื้นที่รกร้างต่างๆ และยังไม่นับรวมขยะที่ถูกนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อมากำจัดในประเทศไทย

 

 

ที่มา : มูลนิธิบูรณะนิเวศ

Shares:
QR Code :
QR Code