สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2550

 

 สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2550

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2550

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2550

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2550

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2550

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 

 

Update 28-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code