สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน thaihealth


จ.สงขลา เร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ


นายเชิดพงศ์ บุญที่สุด นักพัฒนาชุมชนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางชุมชนรำแดง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งโรคความดัน เบาหวานและอื่นๆ ที่จะตามมาในลำดับต่อไป


ซึ่งจากการทำประชาคมใน 2 ชุมชน พบว่าผู้สูงอายุต้องการพื้นที่สำหรับออกกำลังกายเป็นอันดับแรกดังนั้นทางชุมชนจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นำเอาท่วงท่าของ 12 นักษัตรประจำปีเกิด มาประยุกต์เป็นท่าออกกำลังกาย เพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุ ประกอบกับเพลงฉันรักรำแดง ซึ่งเป็นเพลงของท้องถิ่นที่แต่งขึ้น โดยนัดหมายออกกำลังกายกันในช่วงเย็นทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง


"ผู้สูงอายุมีชมรม มีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้เกิดความสามัคคีสร้างความกลมเกลียว เนื่องจากได้มาพบปะพูดคุยกันไม่ได้อยู่บ้านเงียบเหงาอยู่คนเดียว โดยทางชุมชนได้จัดสถานที่ออกกำลังกายไว้ 3 จุดใครสะดวกตรงไหนก็ไปออกกำลังกายตรงนั้น" นายเชิดพงศ์ กล่าว


ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาร่วมออกกำลังกายมากขึ้น และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้น ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต่างให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางคณะทำงานจึงได้เตรียมวางแผนที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีสมวัยในโอกาสต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code