สงขลาจัด “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบโดย มุสตารี มะ เพจ Songkhla City (นครสงขลา)


สงขลาจัด “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” thaihealth


เทศบาลนครสงขลา ปล่อยขบวนจักรยาน โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยาน โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ภายใต้ชื่องาน “เด็กชวนปั่น” ซึ่งส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่บริเวณประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยาน เพื่อการออกกำลังกาย หรือใช้เดินทาง จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่งด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code