สงกรานต์ถนนข้าวหลาม เชียงคาน ม่วนหลาย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

“เชียงคาน  เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ”

สงกรานต์ถนนข้าวหลาม เชียงคาน ม่วนหลาย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

เชียงคานเป็นอีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดเลย ที่อยู่ตอนบนของภาคอีสาน ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องประทับใจในวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เมืองที่สงบ สวยงามด้วยทัศนียภาพที่น่าชม สงกรานต์ประจำปี 2554 นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน ด้วยงาน “สงกรานต์ เชียงคาน ม่วนหลาย ไร้แอลกอฮอล์” โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับ สสส. และพี่น้องชาวเชียงคาน จัดถนนชายโขงเป็นโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์  โดยใช้ชื่อถนนข้าวหลาม(ชายโขง) โดยมีระยะทางประมาณ 1,800 เมตร  ซึ่งเป็นถนนตระกูลข้าวอีกแห่งของภาคอีสานตอนบน

สงกรานต์ถนนข้าวหลาม เชียงคาน ม่วนหลาย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมงานสงกรานต์ร่วมกัน โดยมี นายนาวา  คงปิ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน เป็นประธานที่ประชุม นายวิรัตน์ โภชะ ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน หัวหน้าโครงการฯ (รับมอบอำนาจแทนนายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีเชียงคาน) นายพิศณุ คล้ายทิม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย พร้อมด้วยทีมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. และผู้นำชุมชน ประมาณ 100 คนได้ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12-15 เม.ย.54 และวันเสาร์ที่ 9 เมษายนนี้ จะเดินรณรงค์ครั้งใหญ่ เพื่อสร้างกระแสสงกรานต์ปลอดเหล้า 

สงกรานต์ถนนข้าวหลาม เชียงคาน ม่วนหลาย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์  

กิจกรรมน่าสนใจและวัฒนธรรมที่หลากหลากมากมายมีให้ชมตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2554 อาทิเช่น ขบวนแห่พระพุทธรูป และเทพีสงกรานต์ การสรงน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ แล้วแวะมาเที่ยวสงกรานต์ที่เชียงคานกันเด้อ

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code