สคอ.รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% ตามปีแห่งความปลอดภัยทางถนน

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อประชาชน ตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตั้งเป้าลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุ ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 

สวมหมวกกันน็อค 100%

นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเผยถึงการกำหนดให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (decade of action for road safety) ว่า ปี 2554 ถือเป็นปีแรกที่เริ่มเข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 โดยในปีแรกนี้จะเน้นเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% ก่อน เบื้องต้นสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จะเร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบ อย่างในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ ทาง สคอ.เตรียมจัดโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบรับจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่จะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขณะเดียวกันจะมีการจัดทำสื่อแผ่นพับ โปสเตอร์ โฆษณาต่างๆ ประสานไปยังภาคีเครือข่ายในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้  ทั้งนี้ คาดว่าหากทุกหน่วยงานและประชาชนได้รับรู้และร่วมลงมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าการดำเนินงานตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรืออาจจะลดอัตราการเสียชีวิตได้เร็วกว่าที่ตั้งไว้ก็เป็นได้

ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ที่จัดรณรงค์ภายในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆ นั้น พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ของ สธ.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาจมีเพียงในส่วนของผู้ซ้อนท้ายที่ยังไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเรื่องนี้คงต้องมีการประสานไปยังผู้บริหารในสังกัดให้ความร่วมมือออกนโยบายและสั่งการเข้มงวดกับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของหน่วยงาน สธ.ส่วนประชาชนผู้มาติดต่อราชการนั้น จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ส่วนเรื่องการปรับจับนั้นคงเป็นนโยบายท้ายๆ ที่อาจจะนำมาดำเนินการ

“เรื่องการปรับจับผมว่านโยบายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่การจะเอาตำรวจมายืนหน้ากระทรวงเพื่อจับปรับผู้ไม่สวมหมวกกันน็อคมันก็สามารถทำได้ แต่ขณะนี้คงต้องขอดูท่าทีผู้ใช้รถใช้ถนนใน สธ.ก่อน ซึ่งเราก็คงต้องเข้มงวดเรื่องของการบังคับใช้ตามกฎหมายให้มาก โดยการติดป้ายย้ำเตือนในทุกจุดใน สธ.และการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน” นายพรหมมินทร์ กล่าว

 

 

เรื่องโดย : สุนันทา สุขสุมิตร team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code