สคล.จับมือชุมชนยลประภา เขตบึงกุ่ม รับมือน้ำท่วม

วันที่ 27 ตค. 54 นายประญัติ เกรัมย์ พร้อมด้วยทีมวางแผนฯ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งตอนนี้ได้ปรับบทบาทเป็นทีมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านยลประภา ถ.โพธิ์แก้วย แยก 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานฯ เพื่อหารือกับชุมชนในการวางแผนรับมือน้ำท่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมาร่วมประชุมกว่า 50 คน เนื่องภาวะน้ำท่วมได้ใกล้เข้ามาและพื้นที่ตั้งของชุมชนหากถูกน้ำท่วมจะมีความลึกประมาณ 1 เมตร

สคล.จับมือชุมชนยลประภา เขตบึงกุ่ม รับมือน้ำท่วม

โดยแผนการดังกล่าวเกิดจากการประชุมของสำนักงานฯ ที่เน้นให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านนี้เป็นการเฉพาะกิจ ต่อจากนั้นทีมวางแผนฯจึงได้กำหนดบทบาทตนเอง หลังจากได้รับภารกิจในการเป็นทีมวางแผนช่วยเตรียมการกรณีน้ำท่วม

กิจกรรมแรกที่ทำคือ สำรวจจุดที่ตั้งของหมู่บ้าน และทำข้อมูลชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ผังหมู่บ้าน จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จุดเสี่ยงน้ำเข้าหมู่บ้าน และเอกสารรับสมัครอาสาสมัครประจำซอย 1-2-3 และบ้านเดี่ยว จากนั้น จึงได้ชวนชาวบ้านมาหารือกัน ได้ผลการสรุปในการเตรียมการ ดังนี้

สคล.จับมือชุมชนยลประภา เขตบึงกุ่ม รับมือน้ำท่วม

กำหนดมีอาสาสมัคร ซอยละ 3-5 คน ทำผังหมู่บ้าน ระบุเลขที่บ้านและข้อมูลบ้านแต่ละหลัง เช่น ผู้อยู่อาศัย เด็ก ผู้สูงอายุ สัตว์เลี้ยง พาหนะ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ

ชี้แจงบทบาทของทีมวางแผนฯของสคล.(ก่อนน้ำท่วม) และการส่งต่อบทบาทแก่ทีมช่วยอพยพของสคล.(ขณะน้ำท่วม)
พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ของทีมอาสาสมัคร เช่น การเฝ้าระวังทิศทางน้ำหลากเข้าหมู่บ้าน เบอร์ติดต่อประสานงานกับทีมอพยพ การให้ความรู้เรื่องปลั๊กไฟและอื่นๆ ตามจำเป็น

สคล.จับมือชุมชนยลประภา เขตบึงกุ่ม รับมือน้ำท่วม

จากนั้น กำหนดให้ศาลาที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน เป็นจุดให้ข้อมูลรายวัน เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำ รายชื่อและเบอร์ติดต่อทีมอพยพฯ และทีมอาสาสมัครแต่ละซอย แนวปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วม ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการหารือของทีมอาสาสมัครประจำซอยและทีมวางแผนฯ ตามสะดวก โดยใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นหลัก และสรุปข้อมูลและเตรียมคืนข้อมูลแก่ชุมชนเป็นระยะๆ พร้อมกับสื่อสารกับทีมอาสาสมัครประจำซอยและทีมช่วยอพยพต่อไป

 

เรื่อง: ประญัติ เกรัมย์
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code