สคบ.สั่งห้ามขายถาวรภาชนะมีสารตะกั่ว

เร่งรณรงค์ให้พ่อค้า-แม่ค้าใช้หม้อไม่มีสารตะกั่ว

 สคบ.สั่งห้ามขายถาวรภาชนะมีสารตะกั่ว

          นางรัศมี วิศทเวทย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) วันที่ 13 ส.ค. นี้ สคบ.จะเสนอให้ที่ประชุม ออกคำสั่ง คคบ.ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นและภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ โดยเฉพาะหม้อก๋วยเตี๋ยว เป็นการถาวร หลังจากที่พบว่าไม่มีผู้ประกอบการหรือผู้บริโภครายใด แสดงความเห็นคัดค้านการห้ามจำหน่าย หลังจากที่เมื่อปลายปี 50 คคบ.ได้ออกคำสั่งห้ามขายเป็นการชั่วคราวเป็นต้นมา

 

          นอกจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้กับสคบ. เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ใช้ตะกั่วเป็นตัวเชื่อมต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ให้ความสำคัญกับการใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีสารตะกั่ว

 

          การออกคำสั่งห้ามขายเป็นการถาวรของคคบ.ในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า สคบ.จะเริ่มเอาจริงเรื่องหม้อก๋วยเตี๋ยวหรือตู้ทำน้ำเย็นที่ใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมต่อ เพราะที่ผ่านมา สคบ.ได้ออกตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมานานแล้ว แต่ตามกฎหมายของ สคบ.แล้วต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็น คัดค้านก่อนที่จะออกคำสั่งห้ามอย่างเป็นการถาวร

 

          นางรัศมี กล่าวเพิ่มเติมว่า สคบ.จะหารือนอกรอบกับตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการใหม่ของ สตช.ที่พบว่ายังไม่แล้วเสร็จและจะขอให้นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐาะประธาน คคบ.เร่งออกพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการของ สตช.ให้มีผลโดยเร็ว เพราะจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีอำนาจในการสอบสวนและจับกุมผู้กระทำผิดได้ทันที โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจกองทะเบียน ซึ่งจะทำให้การดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนั้นสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

 

          นอกจากนี้สคบ.จะเสนอให้ที่ประชุมเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจ โฆษณาธุรกิจจำหน่ายสินค้า ธุรกิจศูนย์บริการรับจัดไฟแนนซ์ ธุรกิจที่จัดทำฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมไม่ถูกต้อง เป็นต้น และการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

update : 13-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code